Eesti energiasüsteemi sünkroonala
Liidu volikogu liige Arvi Hamburg tegi 11. aprillil volikogu koosolekul ettekande

Eesti energiasüsteemi lahutamine IPS/UPS sünkroonalast, selle mõjust elektri hinnale ja varustuskindlusele.    

Ettekanne avaneb siit.