Eesti jäätmekäitlus 2018
Juulikuus toimus Ringmajandusettevõtete Liidus (vana nimega Jäätmekäitlejate Liit)
kohtumine, milles osales meie juhatuse liige Andry Krass.

Toome lühidalt ära Andry koostatud kokkuvõtte jäätmemajanduse seisust aastal 2018.

Oleme ökoloogilise jalajälje poolest maailmas tagantpool 12-ndad, ning kui vaadata jäätmete imporditrendi, siis langeme selles tabelis veelgi.

Ainus 2018. aasta positiivne trend oli see, et Eestisse ei toodud sisse kasutatud pliiakusid, mida aasta varem „imporditi“ üle 15 tuhande tonni!

Allpool olulisemad numbrid võrdluses samade andmetega aastast 2016 ja 2017

   2016  2017  2018
   tonnides  tonnides  tonnides
 Kogu jäätmeteke, miljonit  24,4  25,22  23,52
 Imporditud  223 611,2  297 436,2  299 463,8
 Taaskasutamine, miljonit  7,048,71 8,58
 Prügilasse ladestamine, miljonit
 12,86 13,23   13,22

Suurimad imporditud kogused 2018 - segaolmejäätmed (20 03 01) 56 255 tonni, ehitus- ja lammutussegapraht (17 09 04) 31 604 tonni, raud ja teras (17 04 05) 23 481 tonni.

Suurimad imporditud kogused 2017 - bituumenitaolised segud 44 439 tonni, pliiakud 15 369 tonni, klaaspakendid 25 813 tonni, ehitus-ja lammutussegapraht 56 439 tonni, prügikütus 23 205 tonni, segaolmejäätmed 44 054 tonni.

Suurimad imporditud kogused 2016 - bituumenitaolised segud 12 287 tonni, pliiakud 19 717 tonni, klaaspakendid 27 309 tonni, ehitus- ja lammutussegapraht 58 191 tonni, prügikütus 20 333 tonni, segaolmejäätmed 49 026 tonni.


Olmejäätmed 2016 - 2018

   2016  2017  2018
   tonnides  tonnides  tonnides
 Olmejäätmete teke (kood 20)  425 579  429 096  459 149
 Imporditud  52 270  46 667  59 141
 Taaskasutamine (v.s. R12 )  261 151  199 752  217 709
 Jäätmete sortimine või muu eeltöötlus   141 170  174 632  129 662
 Prügilasse ladestamine  49 590  85 404  94 894
 Eksport  27 582  26 632  31 621


Ehitus- ja lammutuspraht 2016 - 2018

   2016  2017  2018
   tonnides  tonnides  tonnides
 Ehitus- ja lammutusprahi teke, miljonit 1,71   2,26  3,2
 Imporditud  83 710,0  133 777.0  102 571,8
 Taaskasutamine (v.s. R12 ) miljonit  1,26  1,75  2,51
 Jäätmete sortimine või muu eeltöötlus (R12)  279 599,0  285 417,0  320 321,0
 Prügilasse ladestamine 22 726,0   43 794,0  55 595,0

Suurimad tekke kogused 2018 - betoon 184 126 t, bituumenitaolised segud 277 396 t, raud&teras 219 057 tonni, kivid&pinnas 1 553 091 tonni, ehitus-ja lammutussegapraht 169 584 tonni, betooni-, tellise-,plaadi- või keraamikatootesegud 306 029 tonni 

Suurimad tekkekogused 2017 - betoon 207 372 t, tellised 76 055 t, betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 188 598 t , bituumenitaolised segud 147 669 t,  raud&teras 247 503 t, puit 22 256 t,  kivid&pinnas 1 002 809 t, süvenduspinnas 54 014 t, teetammitäitematerjal 89 226 t, ehitus- ja lammutussegapraht 162 343 t.

Suurimad tekkekogused 2016 - betoon 177 140 t, tellised 96 418 t , betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 146 224 t, puit 20 919 t,  bituumenitaolised segud 57 299 t, raud&teras 143 643 t, kivid&pinnas 739 073 t, süvenduspinnas 48 425t, teetammitäitematerjal 87 652 t, ehitus-ja lammutussegapraht 149 401 t.


Prügilasse ladestamine 2016-2018

   2016  2017  2018
   tonnides  tonnides  tonnides
 Tallinna prügila  38 481  78 468  88 880
 Uikala prügila  4 452  6 617  9 578
 Torma prügila  7 838  3 473  3 389
 Väätsa prügila  6 882  53 182  81 869
 Paikuse prügila  27 163  22 980  23 411
 Vaivara OJ käitluskeskus  3 462 3 433  5 096