KredEx

Sihtasutuse KredEx on 2001. aastal loonud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. KredEx on finantsasutus, mis aitab Eesti elanikel parandada elamistingimusi, pakkudes kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning energiatõhususele suunatud lahenduste teostamiseks laenu, tagatisi ja toetusi.

KredExis on seisuga märts, 2017 avatud mitmed taotlusvoorud majaomanikele ja korteriühistutele.

 Väikeelamute  rekonstrueerimistoetus  Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus 

Aitab asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega

 Elektripaigaldiste renoveerimise toetus

Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine  
 Rekonstrueerimise toetus

Sobib korteriühistutele, kes planeerivad täiemahulist rekonstrueerimist

Taotlusvoor on avatud!

Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.
Taotlusvoor on avatud!

Meede avati 18.12.2014 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni
Taotlusvoor on avatud!

 

 Taotlusvoor on avatud!

Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest.     
Toetus on mõeldud füüsilisest isikust väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamut, mis on ehitatud enne 1993.a. energiatõhusamaks muuta. 

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

 

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute (kaksikelamu, ridaelamu) omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.

Soojusvarustuse liigina peab olema märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

 Taotlejaks on Tallinna linna korteriühistud ja –ühisused ning väikeelamute omanikud, mittetulundusühingud, kelle hooneid varustatakse elektriga vanal pingesüsteemil, mis asuvad Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.   Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega.

 Loe lisaks KredExi kodulehelt  Loe lisaks KredExi kodulehelt Loe lisaks KredExi kodulehelt  Loe lisaks KredExi kodulehelt

Lisaks pakub KredEx:

Eluasemelaenu käendus 

KredEx pakub eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks vajaliku pangalaenu kasutamisel eluasemelaenu käendust. Käendust saavad kasutada noored pered ja spetsialistid, tagastatud hoonetes elavad üürnikud, kaitsejõudude ja Kaitseliidu veteranid ning kõik, kes soovivad omada energiatõhusat eluaset. Eluasemelaenu käendus vähendab laenu esmase sissemakse kohustust ja annab nii võimaluse oma kodu osta või seda renoveerida. Omafinantseeringu nõue on vähemalt 10% tagatisvara väärtusest. Laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid energiatõhusa eluaseme laenukäenduse puhul mitte üle 50 000 euro ja muude sihtrühmade puhul mitte üle 20 000 euro. Eluasemelaenu käendust saab taotleda pangast.


Korterelamulaenu käendus 

KredEx pakub korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele korterelamu renoveerimiseks vajaliku korterelamulaenu käendust kuni 75% laenusummast. See on abiks korteriühistutele ja ühisustele, kes soovivad võtta korterelamu renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi parandamisega seotud tööde rahastamiseks pangast laenu, kuid kelle riski hindab pank tavalisest suuremaks. Veel võib käendus aidata lahendada korterelamu ajutisi makseprobleeme    

Loe energiatõhususest KredExi kodulehelt.