Kontrolli elektijuhtmeid ja -seaded

Elektrijuhtmete ja -seadmete kontrollimine on vajalik igas vanuses maja puhul, aga erilist tähelepanu tuleb pöörata elektriseadmetele vanemate majade puhul. 

Seoses tuleohutusega on olemas nii kohustuslikud regulatsioonid kui hulk soovituslike meetmeid, mida oma kodus rakendada, et kodu oleks kaitstud. Lisaks kohustuslikule suitsuandurile ja vingugaasiandureile võiks kodus olla elektrisüsteemil kaarekaitseseade.

Just viimane – elektrikaarekaitse – võimaldaks ära hoida enamiku elektriga seotud tuleõnnetustest, mida Päästeameti statistika põhjal on üle poole kõigist õnnetustest. Elektrikaarekaitse aitab tuvastada elektri kaared, mida tavapärased rikkevooluseadmed ja moodulkaitselülitid ei tuvasta, vähendades seeläbi tulekahjuohtu elektripaigaldistes. 

  • Vaadake üle oma elektrijuhtmed ja tarvikud, et ei oleks vigastatud juhtmeid.
  • Kontrollige lülitid ja kontaktid, olenemata sellest, kas elektrisüsteem on vana või uus.
  • Kui kasutate oma seadmete töös hoidmiseks palju pikendusjuhtmeid, on võib olla aeg paigaldada rohkem fikseeritud pistikupesasid.
  • Ärge jätke laadimiskaableid pistikupessa. Laadige, kui olete ärkvel ja kohal, ning eemaldage laadimiskaabel vooluvõrgust, kui toode on täielikult laetud.
  • Kui kasutate lisaküttena kaasaskantavaid soojusallikaid, ühendage need fikseeritud pistikupesadega ja ärge kasutage pikendusjuhtmeid.