2013 Koduomanike III Kongressi pildigalerii ja manifest
20. jaanuaril 2013. a. Nokia Kontserdimajas toimunud
III Koduomanike Kongressi pildigaleriid saad vaadata siit.

omanike keskliit kastis logo
III KODUOMANIKE KONGRESSIL VASTUVÕETUD


Koduomaniku manifest

Eesti on Euroopas üks kõrgeima koduomanike osakaaluga riik. Üle 90 %
eestimaalastest elab endale või oma perekonna liikmele kuuluval elamispinnal. Ent
kodu pole meie jaoks pelgalt rahasse arvutatav kinnisvara, vaid hoopis midagi enamat.
Ei öelda asjata, et just kodu on kindlus – alus kindlale ja elutervele ühiskonnale. Kodu
omamine on ühelt poolt õigus, kuid teisalt ka kohustus - kohustus enda, perekonna
ning ühiskonna ees.

Kodude omamine on muutunud aastatega aina kulukamaks ja meie, koduomanike,
eesmärgiks on seda tendentsi pidurdada. Kodude omamist tuleb soodustada, muuta
kodu omamine lihtsamaks ja vähendada sundkulutusi eluasemele, et inimesed saaksid
keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline. Nimetatud eesmärgi realiseerimine on
enam kui keeruline, kuid mäletatavasti ei võetud meid tõsiselt ka 2008ndal aastal, kui
esmakordselt käisime välja idee kodualuse maamaksu kaotamisest... Kodude
omamine ei tohi muutuda inimestele koormaks, sest just koduomanikud on tugeva ja
iseseisva riigi selgrooks!

Omanike Keskliidu eesmärgid koduomanike ees on:

· Kaotada ja seista vastu koduomandiga seotud maksudele.

· Seista koduomanike huvide eest, et riik toetaks kodude renoveerimist,
soojustamist ja energiasäästlikumaks muutmist.

· Tagada, et elektrituru avanemisega oleksid kaitstud kodutarbijate õigused.

Kutsume üles mitte ainult riiki ja kohalikke omavalitsusi, vaid kõiki inimesi ja
koduomanikke väärtustama kodu ning olema uhked nii enda, oma rahva kui ka kodu
üle. Koduomanike huvide tõhus kaitse saab toimida ainult siis, kui oleme ise oma
huvidest ja õigustest teadlikud. Huvid ja õigused pole mitte ainult monopolidel,
kinnisvaraarendajatel ning kohalikel omavalitsustel, vaid ka meil, koduomanikel, on
ühised õigused ja huvid ning nende eest seismine pole häbiasi! Koduomanikul on
vaja selg sirgu lüüa!

Tänaseks moodustame üheskoos Eesti suurima kodanikuorganisatsioon, millesse on
juba koondunud üle 57 800 koduomaniku. Meie sõnaga peavad arvestama riik,
omavalitsused ja monopolid. Üheskoos oleme tugevad ja suudame saavutada ka
eesmärgid!


Eesti Omanike Keskliidu juhatus ja volikogu