energiapäev


 

Reedel, 14. novembril kell 11.00-16.30
Rävala pst 8 saalis


Tallinna energiapäeva seminar

ELAMUTE RENOVEERIMISEST

- hoonete tervikrenoveerimine
- ENMAK-hoonete soovituslikud rekonstrueerimispaketid ja nende tasuvusaeg
- renoveeritud korterelamute seire uuringu tulemused
- vedelkütte alternatiivid ja õlikatelde asendamine
- SA KredEx: elamute renoveerimise riiklikust toetamisest
- tervikrenoveerimise tulemused Koskla 7 ja Sõpruse pst 202 korteriühistute näitel
- MTÜ ESAKODA - kompleksrenoveerimine, taastuv- ja alternatiivenergia kasutamine
- Paneeldiskussioon ja küsimused esinejatele

Täpsem ajakava

http://www.omanikud.ee/uudised/article_id-2325

Seminaril on sünkroontõlge vene keelde.
Vajalik on eelregistreerumine: