Avalikud varjumiskohad

Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele ning need on tähistatud tsiviilkaitse märgiga. Varjumine võib olla vajalik sõjalise ohu korral, aga ka muu ohu, näiteks ekstreemne ilmastik, suur põleng, keemiarünnak, massirahutused jms korral. Kuna erinevate ohtude puhul on ka käitumisjuhised erinevad, tuleb alati kuulata riigi antavaid juhiseid ning käituda vastavalt nendele. Näiteks ekstreemsete ilmaolude korral piisab ka lihtsalt siseruumidesse minekust ja akende-uste sulgemisest.