Austatud Koduomanik

Eesti Omanike Keskliit on huvitatud Teie arvamusest seoses 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga.

Eelmine küsitlus toimus 2016.a kevadel. Vaatame, kas kahe aastaga on midagi muutunud?

Juhul, kui Teil on eelnimetatud seadusega olnud kokkupuuteid, siis oleksime tänulikud nii positiivse, kui negatiivse info eest.

Saadud tagasiside põhjal kujundab Eesti Omanike Keskliit seisukoha seaduse rakendamise mõjudest koduomanikele, esitades vajadusel ka omapoolsed ettepanekud olemasolevate regulatsioonide parandamiseks. Aega vastamiseks on kuni 15. märtsini

Kõikide vastajate vahel loosime välja

5 tasuta 1 aasta tellimust ajakirjale "Kodu ja Aed"

Palume täita alljärgnev küsitlus: