Alates 02.03.2019 on Eestis pärast 80 aastast vaheaega taas lubatud kindlustusteenuseid pakkuda ka kindlustusühistu vormis. 

Enne II maailmasõda oli Eestis kindlustusühistute turuosa ca 40%. 

Täna on Eestist kõrgema elatustasemega Euroopa riikides kahjukindlustusturul kindlustusühistute osakaal samuti ca 40%.

 

Kindlustusühistu luuakse klient – omanike poolt ja kasu liikmetele seisneb alljärgnevas:


a) klient – omaniku boonuses kindlustusmaksetelt;

b) klient – omanikel vahel jagatavas omanikutulus ehk dividendides;

c) klient - omaniku huvidest lähtuvas kindlustustoodete läbipaistvas hinnastamises;

d) võimaluses kaasa rääkida kindlustusühistu arendustegevuses uute ideedega.


Palume liidu liikmetel täita lühike küsitlus.

Täname!