LIIKMEMAKS/ KODUKAART
maja ja eurod
Vabaühenduse liikmeteenuste kasutamiseks on vajalik tasuda 

liikmemaks 7 € jooksva aasta eest

sel kuul, kui liikmekaart/kodukaart kaotab kehtivuse, tuleb lihtsalt avada endale sobiv pangalink ja sooritada makse.
Meie saadame uue, kehtiva kaardi 20 päeva jooksul.

NB! Te ei pea rohkem midagi tegema, sest kaartide väljastamine toimub laekunud maksete alusel. Varasemalt oli vajalik nn andmete uuendamine, kuid nüüd peate teatama ainult uue aadressi, kui see on muutunud.

LIIKMEMAKSU ( 7 €) SAATE TASUDA ülekandega:

Saaja:
 Eesti Omanike Keskliit (reg nr 80066786)

Luminor panga
konto nr EE271700017002701329
Sisene internetipanka:

luminor logo

Swedbank AS
konto nr EE142200221001168940
Sisene internetipanka:

uus swed
AS SEB pank
konto nr EE491010220094462013
Sisene internetipanka
seb logo
 
Selgitus: liikme nimi ja aadress

NB! Kui soovite liidust välja astuda, saatke e-postile omanikud@omanikud.ee lihtkirjalk  avaldus.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Eesti riik on asunud ümber korraldama vabaühenduste tööd ja loomulikult oleme tänulikud viimase 10 aasta jooksul meile eraldatud rahalise abi eest.

Seadusloomes on riigil kohustus küsida arvamust sõltumatutelt liitudelt, et oleks arvestatud kõikide huvigruppide ja kodanikega, keda muudatused puudutavad.

Omanike Keskliit on aastaid kaasa rääkinud, kritiseerinud ja ettepanekuid teinud, et koduomanikele liiga ei tehtaks ja meist lausa mööda ei mindaks.

Aastaks 2020 oleme saavutanud selle, et meile saadetakse infot seaduste, määruste ja muude aktide väljatöötamise kavatsusest. Meie vastava eriala spetsialistid s.t. juhatuse ja volikogu liikmed koostavad riigile vastuse. Ja vastus kaitseb omanike huve.

Oma liikmetelt ootame aktiivset kaasarääkimist ja –mõtlemist. Teie kirjad ja kommentaarid on alati oodatud. Plaanime lähiajal aktiveerida tegevust sotsiaalmeedias ja olla anonüümseks vahendajaks, et Teie head ideed jõuaksid avalikkuseni.

Peaksite otsustama, kas soovite osaleda ja panustada, et Eesti kodu ei jääks ajale jalgu ja eestlased saaksid olla eeskujuks oma kodu majandamisel.

Meil oleks heameel, kui toetate meid liikmemaksu ulatuses (7 €) ja võimalusel ka suurema summaga.

Meie juhatuse/volikogu liikmed on vabatahtlikuna-tasu saamata osalenud mitmetel ümarlaudadel ja nõupidamistel - ikka selleks, et koduomanike õigusi kaitsta.
Kahjuks ei saa praeguste võimalustega korraldada kongressi ja tasuta seminare, anda välja ajalehte ega pakkuda juriidilist abi telefoni teel. 

Selleks, et saaksime veelgi tõhusamalt tegutseda, on vajalik, et kõik liidu liikmed tasuksid liikmemaksu - ka need, kes hetkel ei vaja juriidilist abi ja muid teenuseid.
Ainult nii suudame olla jätkusuutlikud, kui kõik liikmed on täitnud oma kohustused organisatsiooni ees, kuhu nad on vabatahtlikult astunud.