LIIKMEMAKS/ KODUKAART
maja ja eurodAlates 2015. a maikuust on vabaühendusel 

LIIKMEMAKS

7 €
 
Tasuda tuleb nn jooksva aasta eest - sel kuul, kui liikmekaart/Kodukaart kaotab kehtivuse, tuleb lihtsalt avada endale sobiv pangalink ja sooritada makse.
Meie saadame uue, kehtiva kaardi 10 päeva jooksul.
NB! Te ei pea rohkem midagi tegema, sest kaartide väljastamine toimub laekunud maksete alusel. Varasemalt oli vajalik nn andmete uuendamine, kuid nüüd peate teatama ainult uue aadressi, kui see on muutunud.
LIIKMEMAKSU SAATE TASUDA ülekandega:

Saaja:
 Eesti Omanike Keskliit (reg nr 80066786)
Nordea panga
konto nr EE271700017002701329
Sisene internetipanka:
nordea logo
Swedbank AS
konto nr EE142200221001168940
Sisene internetipanka:
swed logo

AS SEB pank
konto nr EE491010220094462013
Sisene internetipanka
seb logo
 
Selgitus: liikme nimi ja aadress

NB! Kui soovite liidust välja astuda, saatke e-postile omanikud@omanikud.ee lihtkirjalk  avaldus.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vastavalt 2016. a sügisel liikmete seas läbi viidud
 
uuringule

soovib 42 % saada infot seadusmuudatuste kohta ja
32 %  vabaühenduse tegevust toetada.

Kokkuvõtvalt: Et oleks vabaühendus, kes hoiaks silma peal koduomanikke puudutaval õigusloomel!
 
Seda osa liidu tegevusest oleme ka ise pidanud oluliseks. Paljud ettevalmistamisel seaduseelnõud saadab vabariigi valitsus meile ülevaatamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Paljudel teemadel oleme teinud järelepärimisi valitsusasutustele.
Eesmärk on osaleda koduomanikke puudutavas õigusloomes juba väljatöötamiskavatsuse etapis.

Lisaks oleme arvamust avaldanud Rail Baltica, Kredexi toetuste, ehitusseadustiku, talumistasude, üürimajade jne suhtes.
Kui olete lugenud meie uudiskirju, olete täpsemalt kursis meie tegemistega.

Meie juhatuse liikmed on vabatahtlikuna osalenud mitmetel ümarlaudadel ja nõupidamistel - ikka selleks, et koduomanike õigusi kaitsta.
Kahjuks ei saa praeguste võimalustega korraldada kongressi ja tasuta seminare, anda välja ajalehte ega pakkuda juriidilist abi telefoni teel. 

Selleks, et saaksime veelgi tõhusamalt tegutseda, on vajalik, et kõik liidu liikmed tasuksid liikmemaksu - ka need, kes hetkel ei vaja juriidilist abi ja muid teenuseid.
Ainult nii suudame olla jätkusuutlikud, kui kõik liikmed on täitnud oma kohustused organisatsiooni ees, kuhu nad on vabatahtlikult astunud.