Elektrimüüjate eripakkumised
Kodutarbijatel on vabal elektriturul pakettide osas põhimõttelisi valikuid kaks – börsihinna või fikseeritud hinnaga pakett. Mida need paketid endast kujutavad?
Börsihinna pakett
  • ·         Börshinnast sõltuva paketi ühiku (kWh) hind kujuneb igakuiselt ning selle aluseks võetakse möödunud kalendrikuu kaalutud keskmine börshind;

  • ·         Börsihinna paketi hinnakomponendid:
-          Börshind
-          Tegevuskulud
-          Krediidirisk
  • ·         Võrreldes fikseeritud paketiga võimaldab börsihinna pakett saada börsi hinna langustest kasu, kuid tõusude korral kahju;
  • ·         Tähtajatu leping ehk võite vabalt lõpetada lepingu;
 
Börsihinnaga pakettide võrdlus avalike andmete põhjal
Tarbimine aastas kWh
Odavaima paketi koguarve
summa kuus
Kalleima paketi koguarve summa kuus
Vahe
2000 (2-3 toaline korter)
21,85 €
23,16 €
1,31 €
5000 (2-3 toaline krt elektriküttega)
54,83 €
58,25 €
3,42 €
20 000 (eramaja elektriküttega)
218,73 €
233 €
14,27 €
 
 
Fikseeritud hinna pakett
  • ·        Fikseeritud hinna korral on Teil elektrimüüjaga lepinguperioodiks kindlaks määratud ühiku (kWh) hind;
  • ·         Fikseeritud paketi hinnakomponendid:
-          Börsihind
-          Tegevuskulud
-          Krediidirisk
-          Hinna kõikumise risk
  • ·         Võrreldes börsihinna paketiga fikseeritud paketi korral börsihinna kõikumised Teid ei mõjuta. Börsihind muutub iga kuu, nädal, päev ja tund;
  • ·         Fikseeritud hinnapaketti võib võrrelda kindlustusega. Juhul, kui börsihind peaks ootamatult tõusma, siis Teie olete selle eest kaitstud, kui aga börsihind käitub möödunud aastale sarnaselt, siis on börsihinnast sõltuv pakett soodsam;
  • ·         Leping on tähtajaline. Lepingu varasema lõpetamise korral ei tule tasuda leppetrahvi. Etteteatamisaeg varasema lõpetamise korral on 30 päeva.