Muinsuskaitse
Muinsuskaitse eesmärk on tagada mälestiste ja muinsuskaitsealade säilimine neile omases keskkonnas, et inimesed saaksid kultuuripärandit kogu selle rikkuses ja algupäras nautida nii praegusel ajal kui ka tulevikus. 
Eestis on üle 26 500 mälestise ja  omanikke puudutavad eelkõige ehitismälestised, mida on u 5260.

Muinsuskaitset korraldab Kultuuriministeeriumi valitsemisala ainus riigiamet - Muinsuskaitseamet
Kultuuriministeeriumi juures tegutseb veel Muinsuskaitse Nõukogu ja kultuuripärandit aitab hoida ja säilitada rahva ajaloomälu ka vabatahtlik Muinsuskaitse Selts.

Kõigi mälestiste kohta saab infot veebiregistrist register.muinas.ee või asukohajärgselt muinsuskaitsetöötajalt.