Omanike huvikaitse

Muinsuskaitse- ja miljööalal asuva koduga või muu ehitisega seoses on nende omanikel olnud nii finantseerimis- kui ka ehituslikke probleeme. Nõuded on nii ranged, et renoveerimine/restaureerimine on tunduvalt kallim, kui tavalisel ehitisel. Lisaks bürokraatlik asjaajamine ja ametnike jäärapäisus. Eesti Omanike Keskliit seisab omanike huvide eest ning osaleb aktiivselt seadusloome ja huvikaitse töös.

2022
Jätkame ettepanekute tegemist ja osalemist muinsuskaitseala kaitsekordade koostamise protsessis.

2021 
Osalesime aktiivselt muinsuskaitseala kaitsekordade koostamise koosolekutel ning tegime omapoolseid ettepanekuid:

Detsembris saatsime Muinsuskaitseametile vastuväited Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõule 22.12.21. Loe ka Muinsuskaitseameti vastuskirja EOKL Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu vastuväidetele 18.03.2022

Oktoobris esitasime Muinsuskaitseametile teabenõue ehitismälestise ja riikliku kaitse kohta 15.10.21. Loe ka Muinsuskaitseameti vastuskirja EOKL teabenõudele ehitismälestiste ja riikliku kaitsekorra kohta 23.11.2021

Juunis saatsime Muinsuskaitseametile Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu vastuväited 30.06.2021. Loe ka Muinsuskaitseameti vastuskirja EOKL Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu vastuväidetele 03.08.21

Aprillis saatsime Muinsuskaitseametile vastuväited Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõule 22.04.2021. Loe ka Muinsuskaitseameti vastuskirja EOKL Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu vastuväidetele 10.06.21 
Samuti saatsime teabenõue Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra menetluse kohta 20.04.21. Loe ka Muinsuskaitseameti selgituskirja Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra menetluse kohta 21.05.21

2020
Mais tegime Riigikontrollile ettepaneku viia läbi kultuurimälestiste kaitse järelaudit - kirja terviktekst. Vaata ka 2007 aastal läbiviidud Riigikontrolli aruannet "Kultuurimälestiste kaitse".

Õiguskantsler tegi pöördumise Muinsuskaitseameti peadirektorile. 

Aprillis saatsime Andmekaitse Inspektsioonile selgitustaotluse, paludes selgitada andmekaitse aspekte seoses muinsuskaitseliste hoonete ja interjööride jäädvustamisega - kirja terviktekst.  Vaata ka Andmekaitse Inspektsiooni vastuskirja - kirja terviktekst.

Veebruaris selgitasime oma ettepanekuid muinsuskaitseseaduse muutmiseks riigi Muinsuskaitse Nõukogus, kus osales minister Tõnis Lukas, EOKL poolt Priidu Pärna ja advokaat Illimar Pärnamägi. Nõukogu lükkas seaduse avamise edasi 2021. a kevadesse, et koguda rohkem praktikat.

2019
Novembris saatsime kultuuriministrile uue päringu - terviktekst. Kultuuriministri vastuskiri. 

Septembris juhtisime omanike tähelepanu muinsuskaitsealade moodustamise protsessile ning tegime lühikese meelespea Muinsuskaitseametiga suhtlemiseks.

Augustis saatsime Õiguskantslerile uue päringu seoses muinsuskaitseala põhimäärustega - terviktekst. Loe ka Õiguskantsleri vastast liidu augustis saadetud pöördumisele terviktekst.  

Juunis tegime kultuuriministrile ettepaneku moodustada töörühm - kirja terviktekst. Pöördusime Riigikogu õiguskomisjoni poole seoses muinsuskaitseseaduse rakendamisega - terviktekst.

01.05.2019 jõustus Muinsuskaitseseadus

Aprillis pöördusime õiguskantsleri poole - terviktekst. Vaata ka Õiguskantsleri vastus aprillis saadetud pöördumisele - terviktekst.

Märtsis pöördusime Eesti Vabariigi presidendi poole seoses muinsuskaitseseadusega - terviktekst. Vaata samuti Eesti Vabariigi presidendi vastuskirja - terviktekst. Loe ka Äripäevas ilmunud artiklit.

Veebruaris saatis Riigikogu kultuurikomisjoni vastuskiri  liidule. Saatsime välja pressiteate. Vaata ka MuKS petitsiooni toetus.

Jaanuaris lõime petitsioon.ee keskkonnas üleskutse - ei ülemäärastele muinsuskaitselistele piirangutele. Vaata ka pressiteadet.

2018
Oktoobris saatsime Riigikogu kultuurikomisjonile seisukohad ja ettepanekud muinsuskaitseseadusele - kirja täistekst

Märtsis tegime koos Eesti Muinsuskaitse Seltsiga pöördumise rahandus-, maaelu-, kultuuri- ja keskkonnaministrile, et selgitada omanike muresid seoses lisakulutustega ehitismälestiste renoveerimisel - pöördumise täistekst.

Veebruaris saadeti liidule arvamuse avaldamiseks muinsuskaitseseadus.
MuKS eelnõu

EOKL arvamus muinsuskaitseseadusele siin .