Koduomaniku Ombudsman

KODUOMANIKU OMBUDSMAN ON LEPITUSORGAN, 

mis aitab lahendada poolte vahel tekkinud vaidlused

Lepitus:
- on mõlemale osapoolele vabatahtlik - kedagi ei saa sundida lepituses osalema
- on menetlus, mis lõppeb kokkuleppega. Sellel ei ole kohtuotsuse jõudu, kuid  osalised kohustuvad seda täitma
- on õigusteenus, milles kogenud lepitaja annab õigusnõu ja aitab jõuda kompromissile
- on vaidlejatele odavam kui kohtuskäik

Lepitusseadust saad lugeda siit.

Loe lähemalt lepitusest siit .
Loe lähemalt lepituse eeskirja siit .
Lepitusmenetluse avaldus avaneb siit .
Lepitusmenetluse hinnakiri

   Ühik  Liikmele  Mitteliikmele
1. Lepitusmenetlus      
1.1. Lepitusmenetluse alustamise tasu  tk  40 €  70 €
1.2. Lepitusmenetluse ettepaneku esitamine ja edastamine teisele poolele  tk  25 €  40 €
1.3. Tasu ühe lepitajaga menetluses  1 tund  50 €  110 €
1.4. Tasu kahe või rohkema lepitajaga menetluses  1 tund  150 €  350 €
1.5. Menetluse protokollimine  1 tund  15 €   30 €
1.6. Lepitusotsuse ja/või kompromisskokkuleppe vormistamine  tk  40 €   80 €
1.7. Lepitusmenetluse edutuse tõend  tk  30 €   60 €

Arve avalduse esitamise ja menetluse alustamise kohta väljastatakse kohe pärast avalduse saabumist e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee 
Edasine arveldamine toimub vastavalt kokkuleppele menetlejaga.
Infot menetluse kohta saate küsida omanikud@omanikud.ee


KODUOMANIKU OMBUDSMAN ON EESTKOSTJA,       

kes esindab üksikkodanikku, kui talle on tehtud ülekohut või omavoli

Tihti jääb omanik bürokraatia hammasrataste vahel, kui ta suhtleb tugevamal positsioonil oleva riigi-, omavalitsuse või monopoolses seisundis oleva teenusepakkujaga (prügivedajad, võrguettevõtted jms) Omanik üksi tunneb end omavoli vastu kaitsetuna, kuid kui tema pöördumise, märgukirja, selgitustaotuse või kaebekirja esitab 64 000 omanikku esindav vabaühendus, saab tema mure suurema toe, esinduslikkuse ja jõu

Omanik peab oma selgelt väljendatud pöördumise läkitama meie e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee

Omanike Keskliit sõnastab vajadusel pöördumise ja läkitab selle enda nimel avaldaja poolt näidatud aadressile.

     Liikmele  Mitteliikmele
Pöördumise, märgukirja, taotluse jne koostamine ja edastamine tk    50 €  100 €

Pärast avalduse laekumist e-posti aadressile, saadetakse avaldajale arve ja kinnitus menetluse alustamise kohta. Vajadusel küsitakse lisainfot.
Infot menetluse kohta saate küsida omanikud@omanikud.ee