Uudised Vaata kõiki uudised
...
Omanike Keskliidu juhatuse liikmed kohtusid õiguskantsler Ülle Madisega

Omanike õiguste eest seismisel oleme pidanud aeg-ajalt kasutama õiguskantsleri abi. Oleme selle eest väga tänulikud ja koduomanikud on hääletanud „Koduomaniku Sõber 2015“ tiitli just õiguskantslerile, kes omanike põhiseaduslike õiguste eest seisjana on toetanud  vabaühendusi elektriliinide jm tehnorajatiste talumistasu ja looduskaitseliste piirangute maaomanikele hüvitamise küsimustes.  Internetihääletusel sai õiguskantsler tookord  74 % häältest.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Kaupo Paal Postimehes: kohus peab kaitsma nii üürileandjat kui ka üürnikku

See, mis tundub üürileandjale ilmselge, ei tarvitse nii tunduda kohtule, samuti ei saa kohus teha otsust pimesi, kirjutab riigikohtunik Kaupo Paal.
Justiisministeeriumis on valminud üürisuhteid reguleeriv seaduseelnõu, mis tekitab üksjagu arutelu.

...
Omanike Keskliidu vastus võlaõigusseaduse muutmise seadusele (üürisuhted)

Täna saatsime Justiitsministeeriumile vastuskirja, mida arvame uuest eelnõust.

Austatud justiitsminister Raivo Aeg
Eesti Omanike Keskliit peab üürisuhteid reguleerivat võlaõigusseaduse muutmise eelnõud väga oluliseks sammuks õiges suunas üürnike ja üürileandjate õiguste tasakaalupunkti leidmisel.     

...
Samal kinnisasjal mitme korteriühistu moodustamine - õiguskantsleri seisukoht

Narva mnt asuva KÜ esimees pöördus õiguskantsleri poole küsimusega, miks seadus ei luba samal kinnisasjal moodustada mitut korteriühistut.'

Toome ära õiguskantsleri vastuse.