Uudised Vaata kõiki uudised
...
Pakosta nägi majade taga inimest

Muinsuskaitseameti peadirektori ootamatu lahkumine väljendab meie muinsuskaitse kroonilisi hädasid. Pakosta kulude skandaal on kattevari sellele, et stagneerunud muinsuskaitse „süsteem“ polnud valmis muutusteks, mida peadirektor plaanis, leiab Priidu Pärna, Eesti Omanike Keskliidu esimees ja omanike esindaja riiklikus muinsuskaitse nõukogus.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Energiakulude leevendamise hüvitised

Septembri viimasel päeval kooskõlastas konkurentsiamet elektri ajutise tootjahinna, millest elektrimüüjad peavad universaalteenuse hinna arvutamisel lähtuma. Nüüdseks on teada ka suuremate müüjate universaalteenuse hinnad. Need kõiguvad vahemikus 19,15  – 19,24 senti kWh eest.

...
Osale omanike keskliidu tegemistes!

Novembris koguneb omanike keskliidu üldkogu uut juhatust valima. Samuti uuendatakse ka volikogu mandaati. Volikogu on liidu kõrgeim juhtimisorgan üldkoosolekute vahelisel ajal. Volikogu ja juhatus on avatud kõigile omanike keskliidu liikmetele. Kutsume üles esitama kandidaate nii juhatusse kui volikokku hiljemalt 31. oktoobriks aadressil omanikud@omanikud.ee. Omanike keskliidust ja tema juhtorganite praegusest koosseisust saab ülevaate SIIT. Üldkogu toimub Tallinna tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62) 17. novembril algusega kell 16.

...
Andry Krass Järva Teatajas: Kui agarusest saab ogarus ehk Paide linna kümme käsku

Ma ei puutu just tihti kokku olukorraga, kus kohalik omavalitsus piirab üldplaneeringuga koduomanike vabadusi jõulisemalt, kui seda teevad üleeestilised seadused. Paraku näib, et ka Paide linn soovib kangesti saada üheks selliseks, mis näeb enda mõtet eelkõige oma elanike ja ettevõtete suunamises, kontrollimises, keelamises ja karistamises.

Toon siinkohal kümme näidet käskudest, mida meile subjektiivsetel kaalutlustel anda soovitakse.
* Maja ümber ehitades tuleb juhinduda sellest, milline on naabri maja.
* Maja välisseina soojustamine on keelatud.