Uudised Vaata kõiki uudised
...
Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle

Justiisministeerium saatis huvigruppidele ja ka Omanike Keskliidule arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.


Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Eesti Päevaleht: Maa- ja rannarahva pöördumine valitsusele: maaelu lämmatatakse liigsete piirangutega

Eesti maa- ja rannarahvas pöördub vabariigi presidendi, riigikogu fraktsioonide ja vabariigi valitsuse poole, et võtta senisest suurema tähelepanu alla Eesti maa- ja rannapiirkondade elu toimimine ja püsimajäämine.    

...
Räägi kaasa ja avalda arvamust jäätmete liigiti kogumise teemal

Eesti Omanike Keskliidule saadeti arvamuse andmiseks keskkonnaministri määruse eelnõu, mis kajastab muudatusi jäätmete liigiti kogumises. Kogume oma liikmete arvamused ja tähelepanekud kokku, et esitada liidupoolsed ettepanekud keskkonnaministrile.

...
Indrek Veso: Kurb päev Eesti looduskaitsele ja metsaomanikele

Eesti põhiseaduse § 32 kohaselt Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Võrdne õigus omandiõiguse piirangute talumise hüvitisele peaks põhiseaduse kohaselt laienema kõigile metsaomanikele.