Uudised

Saatsime maaelukomisjonile, õiguskantslerile, justiitsministeeriumile ja maaeluministeeriumile kirja põllumaa käsutamise kitsenduste kohta

facebook
11.jaanuar 2019
11. jaanuaril saatsime Riigikogu maaelukomisjonile, õiguskantslerile, justiitsministeeriumile ja maaeluministeeriumile kirja selle kohta, et peatataks seaduseelnõu menetlemine. Põllumaa omanik ei ole päri kitsendustega, mida riik plaanib.
Loe seaduseelnõud siit.

Kiri ise:

Väärtusliku põllumaa kaitse eelnõust (SE735)

Eesti Omanike Keskliit palub mitte menetleda maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise eelnõud (735SE) ja on kategooriliselt vastu seadusele, mis seaks 90 000 maaomanikule ülemäärased piirangud oma põllumaa saatuse ja sihtotstarbe üle otsustamisel.

Maade kasutamine peab olema reguleeritud üksnes läbi avaliku planeeringu ja uued omandikitsendused on ülemäärased ning seega põhiseadusevastased. Omand on põhiseaduse §32 kohaselt isiku üks ülemaid põhiõigusi, millel rajaneb kogu riigi vundament ja toimine. Plaanitav seadus piirab oluliselt omaniku otsustusõigust oma vara (põllumaa) käsutamisel ja tema ettevõtlusvabadust, välistab enamiku kinnisasja kasutusviise, paneb omanikele põhiseadusvastase sunnitöö kohustuse põllumaa hooldamisel. Toetame täies ulatuses õiguskantsleri 07.01.2019.a seisukohti selle eelnõu põhiseadusvastasuse osas.

Eelnõus valitud lähenemine muudab ENSV maakoodeksi vaimus omandi riigi tööriistaks mingi eesmärgi saavutamisel, mis ei sobi kuidagi kokku põhiseadusjärgse vabadusel rajaneva ühiskonnakorraldusega. Iga aastaga suureneb seadusloomes suundumus, kus eraomandisse suhtutakse kui nõukogudeaegsesse üldrahvalikku hüvesse, kuigi valitsuse koalitsioonileping lubab 0-bürokraatiat ja ettevõtlus-ning omandivabaduste austamist. Eelnõu suurendab riigi enda halduskoormust ja aparaati ning rikub põhiseadusvastaselt kohalike omavalitsuste otsustusvabadust kohaliku elu korraldamisel.

Paljud omanikud on arvamusel, et  me tahtsime vaba riiki, aga oleme saanud haldusriigi, kus iga omaniku tegevus allub ametniku järelvalvele, haldussunnile või loakohustusele. Eesti pindalast veerand on looduskaitseliste piirangutega, samas maade väljaostmise tähtajad on aastatepikkused. 130 000 omanikku on kitsendatud muinsuskaitseliste piirangutega, kuid riik jagab toetusraha renoveerimiseks vähem kui kulutab nõukogudeaegse arhitektuuri lammutamisele. Omanikele on pandud  kohustus  talvel hooldada linnatänavaid, kuigi vaepeal on leiutatud traktor ja lumesahk. 

Valitsejate suhtumist eraomandisse ja hea õigusloome tavasse näitab see, et maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise eelnõud ei ole kunagi saadetud Eesti Omanike Keskliidu seisukohavõtmiseks, kuigi EOKL on 1994.a loodud kinnisvaraomanike esindusühendus, kuhu kuulub 63 000 liiget.

 

Siiras mures

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

Koopia: õiguskantsler, maaeluministeerium, justiitsministeerium

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki