Uudised

Saatsime Keskkonnaministeeriumile kirja looduskaitseseadusest

facebook
29.mai 2020
29. mail saatsime keskkonnaministeeriumile kirja arvamusega looduskaitseaduse paranduste kohta.
See puudutab kinnistul kasvavate puude hooldamist ja karistutuste määra, kui puu jääb hooldamata.


Keskkonnaministeerium                                                                keskkonnaministeerium@envir.ee

 

Looduskaitseseaduse ja teiste seaduste

muutmisest

Omanike Keskliit esitab seisukoha looduskaitseseaduse ja teiste seaduste muutmine eelnõu kohta.

Oleme vastu looduskaitseseaduse §45 muudatusele, mille kohaselt vajaks edaspidi kohaliku omavalitsuse luba tiheasutusalal ka üksikpuude osade (okste) raiumine. Põhiseaduse §11 kohaselt võib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega, need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Selle printsiibi olulisust on korduvalt rõhutanud ka Riigikohus.

Leiame, et okste raiumise piiramine ja täiendava kooskõlastamisnõude kehtestamine pole kooskõlas põhiseaduse §-ga 11, kuna selline piirang pole proportsionaalne ega demokraatlikus ühiskonnas vajalik ning piirab ülemääraselt põhiseadusega tagatud omandiõiguse teostamist. Lisaks toob sellise kooskõlastukohustuse kehtestamine kaasa bürokraatia suurenemise ning omanike ja omavalitsuste halduskoormuse kasvu. Valitsus on koalitsioonilepingus vastupidi võtnud eesmärgiks bürokraatia ja halduskoormuse igakülgse vähendamise riigijuhtimises ja on lubatud jätkata  nullbürokraatia projekti.

Samuti oleme vastu eelnõuga plaanitud keskkonnaalaste rikkumiste karistuste sellisel määral karmistamisele. Teaduspõhiselt on tõendatud, et tõhusa kriminaalpoliitika tagab karistuse vältimatus, mitte nende karmus. Riikliku järelvalve suutmatust ei saa asendada karistuste karmistamisega. Karistused peavad olema süsteemsed ja hierarhias, ühes valdkonnas karistuste sel määral karmistamine ja suurendamine ei järgi riigis väljakujunenud sankstioonisüsteemi. Karistuste karmistamine ning ülisuurte karistustega hirmutamine, on omane totalitaarsele, mitte demokraatlikule riigile.

 

Lugupidamisega

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

 

 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki