Uudised

Korteriühistute Liit ja Omanike Keskliit saatsid Tallinna Veele ühiskirja

facebook
15.september 2020

Tallinna Vesi oma vastuses meile lubas täita Konkurentsiameti ettekirjutuse Riigikohtu otsusele järgnevas uues regulatsiooniolukorras, arvestada keskkonna, klientide ja aktsionäride huve ja saata oma seisukohad ka  liitudele. Kahjuks ei ole me vastust saanud.

Nüüd pöördusime ise ettevõtte poole ühiskirjaga.

AS Tallinna Vesi                                                                                                 

Ädala 10

Tallinn 10614

E-post: tvesi@tvesi.ee

 

Pöördumine ülemääraselt sissenõutud

veeteenuse hinna osas

 

Lugupeetud Karl Heino Brookes

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistuste Liit pöördusid AS Tallinna Vee poole 22.12.2017.a seoses 12.12.2017.a  Riigikohtu lahendiga, milles kohus otsustas, et  vee-ettevõtja hinnatariifid alluvad 01.11.2010.a jõustunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse sätetele ning nõustus sellega Konkurentsiameti seisukohaga, et veeteenuste hinnad aastaid ületanud põhjendatud kulukuse määra. Oma pöördumises tegime ettepaneku, et AS Tallinna Vesi peab klientidele tagastama või tasaarvestama põhjendamatu veeteenuse hinna vähemalt arvates 1.11.2010.a.

Tunnustame vee-ettevõtjat, et ta loobus riigiga edasistest hinnavaidlustest, mistõttu 01.12.2019.a jõustunud tariifid tõid Tallinna tarbijatele kaasa 27% teenuste hinnalanguse. Uued tariifid kinnitavad tõsiasja, et ka varasemalt on need olnud ülemääraselt kõrged. Seda on ka ettevõte ise tunnistanud – AS Tallinna Vee 2017.a majandusaasta aruandes ja aastaraamatus (lk 95) on juhatus hinnanud võimalikuks kahjunõudeks 17,5 miljonit eurot ning audiitorid on seda hinnanud 40% suuruseks nõudeks maksmaalsest kogusummast kolme viimase aasta põhjal (aastaraamatu lk 115).

04.01.2018.a vastuses meie pöördumisele andsite teada, et „Ettevõtte fookus on järgmisel kahel kuul suunatud uue tariifitaotluse koostamisele. Pingutame, et täita Konkurentsiameti ettekirjutus Riigikohtu otsusele järgnevas uues regulatsiooniolukorras võimalikult keskkonna, klientide ja aktsionäride huve arvestaval viisil. Teie kirjas tõstatatud küsimuste osas kujundame seisukoha pärast uute tariifide kehtestamist.

Kuna uued tariifid kehtivad alates 01.12.2019.a, siis pöördume taaskord AS Tallinna Vee poole, et teada saada, millise seisukoha on siis ettevõte  kujundanud tarbijatelt aastate jooksul ülemääraselt sissenõutud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tagastamise või tasaarvestamise osas.

 

Lugupidamisega


Priidu Pärna  

Eesti Omanike Keskliidu esimees


Urmas Mardi

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

 

E-post: omanikud@omanikud.ee                                                                          E-post: ekyl@ekyl.ee

Telefon: 642 7020                                                                                                          Telefon: 627 5740

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki