Uudised

Oleme saanud Tallinna Veelt vastuse ühispöördumisele

facebook
18.september 2020
14. septembril 2020 saatsime Korteriühistute Liiduga ühispöördumise Tallinna Veele, kes oli lubanud arvestada keskkonna, klientide ja aktsionäride huvidega ja täita Konkurentsiameti ettekirjutuse uues regulatsiooni olukorras.
Nüüd saime ka vastuse.
Vastus pöördumisele

Lugupeetud Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad

Täname teid ühispöördumise eest.

Tallinna Vesi on kõigi aastate vältel pakkunud oma klientidele väga kvaliteetset teenust. Seejuures on Tallinna Vee veeteenuse hinnad elanikele olnud kümnete vee-ettevõtjate seas Eestis ühed odavamad.

Alates 1. detsembrist 2019 kohalduvad tõesti uued veeteenuse hinnad, mis on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud. Samas lähtuvad Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud uued veeteenuse hinnad uuest õiguslikust raamistikust ja need kehtivad vaid edasiulatuvalt, mistõttu ei ole nende põhjal võimalik teha mingeid järeldusi eelnevate perioodide kohta. Kuni Konkurentsiameti kooskõlastuse saamiseni kohaldas Tallinna Vesi eelmise veeteenuse hindade regulaatori, Tallinna linna poolt kehtestatud hindu. Vastavalt on Tallinna Vesi kohaldanud oma klientidele õigusaktide kohaselt nõutud veeteenuse hindu ja käitunud õiguspäraselt nii enne uute hindade kooskõlastamist kui ka pärast seda. Seetõttu oleme seisukohal, et ei ole alust väita, et Tallinna Vesi on klientide suhtes kohaldanud ülemääraselt kõrgeid hindu. Meie hinnangul on kliendid tasunud pidevalt vee eest seaduslikult ja õiglaselt ning nõuete esitamiseks ei ole alust.

Tallinna Vesi on ka majandusaasta aruannetes rõhutanud oma seisukohta, et Tallinna Vee poolt kohaldatud veeteenuse hinnad on olnud alati õiguspärased. Asjaolu, et Tallinna Vesi on börsiettevõtjana käsitlenud majandusaasta aruannetes kooskõlas raamatupidamise juhenditega ka võimalikke esitatavaid kahjunõudeid, ei tähenda, et Tallinna Vesi on tunnistanud nõuete olemasolu. Seda on ka selgitatud majandusaasta aruannete lisades.

Loodame, et ülaltoodu vastas teie küsimustele. Tallinna Vesi jätkab kvaliteetse teenuse osutamist ning loodab meeldiva koostöö jätkumisele!

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

Loe ka meie pöördumist siit.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki