Uudised

Omanike Keskliit: sundüürnikud ja mustpead vajavad valitsuselt võrdset kohtlemist

facebook
31.märts 2021
Juunikuus möödub 30 aastat omandireformi aluste seaduse vastuvõtmisest. Lootus, et eesti rahvas võiks pöörata nüüd uue lehekülje ja unustada ulatuslike reformidega tekkinud pinged, on luhtumas.      

Riigihaldusministri tellitud Tallinna Ülikooli teadlaste analüüs „Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud“ teeb ettepaneku hüvitada tagastatud majades elanud üürnikele moraalne ja varaline kahju seoses erastamisõiguse kaotusega.  Oleme taas olukorras, kus 30 aastat hiljem erinevad leerid asuvad selgitama oma seisukohti ja  põhjendama oma nõudeid.

Eesti Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel -  seega oli ainuvõimalik ja põhiseaduspärane taastada ka omandi järjepidevus ja majad tagastada endistele omanikele. Üürnikud olid nõukogude ajal nende pindade kasutajad ja keegi ei saanud eeldada endast selle vara omanikuks olemist. Kõik Eesti elanikud said enda kasutusse tööaastate eest EVP-sid – selle eest sai erastada korteri, osta ettevõtete aktsiaid, erastada oma hoonete alust maad soodustingimustel, EVP-d võõrandada jne. EVP-d said endale ka tagastatud majade sundüürnikud. Lisaks pandi omavalitsustele kohustus leida lahendused sundüürnike eluruumide küsimusele ja seadusega piirati üürihinna tõusu. Mõni erakond leidis sundüürnike näol ratsu, kellega võitlustandrile asuda.

Kui nüüd lähenevate kohalike valmiste tõmbetuules vaadatakse taas otsa oma valijale ja leitakse, et maksumaksja peab aastakümneid hiljem veel tagastatud majade üürnikele valuraha maksma, siis tõusetub küsimus võrdsest kohtlemisest ja ka teiste omandireformi osaliste nõuete rahuldamisest. Kes maksab eraomanikele valuraha, et riik nende vara viiskümmend aastat ekspluateeris, kes maksab eraomanikele valuraha tema jõukusest tingitud sunnitud Siberitee eest, kes maksab eraomanikele valuraha, et ta pidi tagastatud lagastatud vara oma säästudest korras hoidma, et üürnikul katus pea kohal oleks, kes maksab õigusjärgsetele omanikele õiglast hüvitist avalikes huvides tagastamata jäänud vara eest? Kui Jüri Ratase valitsuse loodud omandireformi valitsuskomisjon pidi omandireformile joone alla tõmbama ja tellitud analüüs pidi tervikuna ning kokkuvõtvalt hindama omandireformi tulemit ja mõjusid erinevatele sihtrühmadele, siis minister Aabi tellitud „Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud“ jätab kahjuks laia pildi kõrvale ning otsib põhjendusi sundüürnikele lisahüvitise maksmiseks riigikassast. Õigusjärgseid omanikke selle analüüsi valmimisse ei kaasatud.

Eesti Omanike Keskliit on 1994.a asutatud Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu õigusjärglane. Leiame, et kui riik asub nüüd hüvitama väidetavat tagastatud majade üürnikele tekitatud ülekohut, siis tuleb samadel alustel ja võrdsest kohtlemisest lähtuvalt üle vaadata ka tagastatud varade omanike õiglased hüvitusnõuded. Alustada tuleks sümboolselt sellest, et minister Jaak Aabi erakonna ainuvõimu all asuv Tallinna linn tagastab lõpuks Mustpeade maja vennaskonnale, kelle õigusjärglus  on tõendatud. Avaliku võimu venitamine selle küsimuse lahendamisega on kokkuvõttes Eesti Vabariigi ning tema subjektide õigusliku järjepidevuse  tunnustamise või selle küsimärgi alla seadmise ning narrimise küsimus. Mustpeade maja tagastamine on Eesti kui õigusriigi lakmuspaber.

 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki