Uudised

Lahkus liidu auliige, pikaajaline volikogu esimees Anto Raukas

facebook
20.aprill 2021
Teatame kurbusega, et lahkus Eesti Omanike Keskliidu, pikki aastaid volikogu esimehena omanike huvide eest seisnud

 Anto Raukas


Järelhüüded

.....

Antos oli kirge ja pühendumust kõiges, mida ta tegi. Anto oli erudeeritud suurmees. Ta mõistis suurepäraselt, et meie riigi üks vundamendi nurkasid on eraomand ja omanike huve peab kaitsma. Anto oli tuntud oma vaheda mõtlemise ja hea sõnaseadega. Tema väljaütlemistes oli nii huumorit kui tarkust, aga mitte kunagi ei olnud seal käega löömist ja alla andmist, Anto oli ka looduskaitsja (1998 looduskaitse kuldmärgi laureaat), aga talle omaselt kahe jalaga maapeal. Meenuvad tema huumorist ja pisukesest satiirist vürtsitatud kommentaarid “nõgesekaitsealadest”, kui eesmärk ei olnud mitte sisuline looduskaitse vaid mingi muu varjatud soov. Anto pingutas selle nimel, et “nõgesekaitsealad” ei hakkaks vohama ei meie maal, tegudes ega mõtetes.

Head teed Anto. Anname parima, et Eesti jääks nõgeste vohamisest puutumatuna.

Heiki Hepner, volikogu esimees
______________________________________________________________________

Akadeemik Anto Raukas oli Tegija ning omanik juba oma päritolu järgi, sündides Tartumaal endise Raadi mõisa maadele rajatud Keskküla nimelise mustertalu peremehe, ühtlasi ka endise Tartu Tööstuskooli direktori ja Tartu Autokooli juhataja Viktor Raukase kolmelapselises perekonnas. Nende kodu rekvireeriti ja lammutati okupatsiooniaastatel Raadi sõjaväelennuvälja alla.

Lahkunu töid ja tegemisi kajastab üksikasjaliselt 372 leheküljeline Teaduste Akadeemia kirjastuse 2010. aasta trükis ANTO RAUKAS, VÄLJAVÕTTEID KÄIDUD TEEST.

Omandi- ja maareformi käivitamisel esinenud tõrked ja vead said Anto terava kriitika osaliseks juba sajandivahetuseks raamatus „Kõik on võrdsed aga mõned on võrdsemad…“. Autori asjasse suhtumine on väga isikupärane ja kategooriline läkituses: „Pühendatud neile tuhandetele justiitsminister Paul Varuli, Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja Eesti kohtute poolt petetud ning mõnitatud inimestele, kel polnud raha, teadmisi ega oskusi end õiglastes nõudmistes kaitsta“.

Otseselt Õigusjärgsete Omanike Liidu tegevusega liitub Anto Raukas 1998. aastal, kui ta valitakse Eesti Kinnisvaraomanike Tallinna Ühenduse juhatusse. Aastatel 2000 –2006 on ta Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu esimees, alates 2007. aastast aga ümberformeerunud Liidu – MTÜ Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige ja volikogu esimees. Viimases rollis tegutses Anto lõpuni.

Veendunult võib tõdeda, et suuremal või vähemal määral alates sajandivahetusest kuni haigestumiseni oli Tema käsi ja mõte sees kõigis eelnimetatud organisatsioonide töödes ja tegemistes.

Sügav lugupidamine meie poolt olgu Sulle saatjaks manalateel, austatud teekaaslane.

Harri Leppik, volikogu liige

Omanike Keskliidu auliige

_________________________________________________________________________

Akadeemiku Anto Raukas lahkumisega kaotab mitte ainult Eesti vaid oluliselt suurem regioon, sest paljud demagoogiad ja poliitilised kokkumängud jäävad tähelepanuta ja avastamata.

Aga eks  uus olukord (ilma Antota) ole ka meile proovikiviks. Kas oleme temalt midagi õppinud, eeskuju võtnud ja suudame teda kasvõi murdosa suuruses  asendada.

Anto juhina:

·       „Tahan  organisatsiooni koguda tarku inimesi, mõistust on meil väga vaja“ -usun, et meidki on Anto kutsunud oma juhitavasse organisatsiooni nende sõnadega;

·       „Koosolek tuleb ettevalmistada, tunni jooksul peab saama  arvamuse esitatud ja otsused tehtud. Inimene ei suuda täie pingega aruteluteemale pikemalt kontsentreeruda, heietamine on aja raiskamine“ - Anto „firmamärk“ , eristumine ja mis oluline-ta suutis alati nii ka arutelu juhtida;

·       „Sinu arvamus on oluline, Sul on teadmised ja kogemused-kasuta neid“ – Kindlasti paljudele meenuvad Anto innustavad ja tunnustavad laused.

Anto teadlasena:

„Teadlane on midagi väärt ainult siis,  kui teda ja tema tööd tavainimene mõistab ja taipab mis sellest temale kasu on“ – Nüüd üsna moodi läinud teaduse populariseerimine;

„Geoloogil ei piisa  loodusvarade teadmistest, on vaja  mõista nende kasutamise võimalusi ja selle tähtsust“  - seoses põlevkivitööstusega täna päevakorral.

Anto energeetikuna:

·       Ei olnud ühtegi täiemõõdulist energeetikaarutelu kus poleks Anto osalenud ja oma mõtteid väljendanud (tuumaenergeetika vajalikkus keskkonnaaspektist, nüüd eriti EL  süsinikuvaba majanduse kontekstis, taastuvenergeetika tsüklilisuse kompenseerimist rõhutades);

·       TA energeetikakomisjonis Anto läbimõeldud sõnavõtud ja ettepanekud olid tooniandvateks;

·       Teadusajakirja Oil Shale kolleegiumi juhina jõudis ta läbi lugeda, kommenteerida ja parandusettepanekuid teha kõikidele maailmast  saadetud artiklitele;

·       Imekspandav oli Anto ajakasutus- Igale  sõnumile, kirjale vastas Anto  maksimaalselt kahe tunni jooksul;

·       Muljetavaldav    oli Anto sõna /hinnangu mõju. Oli see peaminister või suurettevõtte juht, teda tunnustati ja arvestati.

Meie kolleegi mõte  Eesti Teaduste Akadeemia  energeetikakomisjonist:  Sinu viimane mõte, me ei tea, milline see oli, kuid me soovime südamest, et see ei jää valgusaastateks piinama Sind, vaid et Sa vabaneksid kirkusse, leiaksid rahu ning ülestõusmise päeval me saame istuda Eluvee allikal ülaste keskel ja kägu kukub, kuid mitte enam aastaid, vaid igavikku

 

Anto, puhka rahus meil oli ja on mida õppida

Arvi Hamburg

____________________________________________________

 Nõustudes eelnevate järelhüüetega soovin avada Anto Raukase tegemisi Eesti rakenduskõrghariduse juurutamisel.
Anto oli palju aastaid (1992-2010) Tallinna Tehnikakõrgkooli Nõunike kogu esimees. Seda just Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi kujunemisel rakenduskõrgkooliks, kus Anto juhised olid määrava tähtsusega. Anto väljend "alati saab paremini" sundis kõrgkooli personali pidevalt otsima ja leidma uusi lahendusi. 

Nii saavutas Tallinna Tehnikakõrgkool 2008. aastaks rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduskõrgkooli nimetuse "Tallinn University of Applied Sciences"

Aitäh Anto!
Lugupidamisega
Arvi Altmäe
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor emeeritus
____________________________________________________________________


Mõnikord on mitmed  sõnad ja väljendid aastakümnetega sedavõrd  ära kulutatud, et neid nagu ei sobikski enam kasutada. Praegusel kurval hetkel   on aga  täpselt  omal kohal, kui ütleme : Eesti Omanike Keskliitu on tabanud valus kaotus. Need sõnad  on  sobivad, sest  need on   tõesed.
    Akadeemik Anto  Raukase panus õiglase ühiskonna loomisel Eestis on teema, millele   hinnangu andmiseks kulub veel aastaid ja põhjalikke uurimusi. Kuid juba täna võime olla kindlad, et lahkunu oli meie riigi taastamise ja edendamise suurmehi.
    Nõustudes kõigiga, kes oma järelhüüde siia juba  kirja pannud,  rõhutaksin eriliselt veel ühte talle omast joont - julgust kaitsta tõde. Ka siis, kui sellest võib vaid pahandusi tulla, õelaid ning vassivaid vastuhüüdeid  pälvida.
     Vaid üks, suhteliselt väheteadaolev näide.  Akadeemik Raukas ei kartnud välja öelda, et peaminister Bruno Sauli  on seoses fosforiiditeemaga laimatud ning mõnigi häälekas vassija sellest endale omal ajal loorbereid kogunud. Või poliitilist stardikapitali, kuidas soovite. Olles siinmail  üks vähestest, kes kogu fosforiiditemaatikas suurepäraselt orienteerus, hoidis ta tõsiteaduslikud hinnangud lahus poliitilisest konjukturismist ning kaitses seda tõde, mida ta teadis ja tundis. Nii kindla meelega mehi pole just ülearu palju.
     Mäletan meie mõttevahetust selle üle, miks kodualuse maa maksuvabastuse ülempiiriks Tallinnas on kehtestatud just 1500 ruutmeetrit. Hoolimata krundi asukohast, piirkonna ajaloolisest taustast ja sellestki, et nii mõnelgi juhul olid eelnevad põlvkonnad selle krundi oma praeguses suuruses juba enne sõda riigilt välja ostnud. Akadeemiku hinnangul oli see number  teatavas  parteikontoris seaduseelnõud  koostades  lihtsalt sulepeast välja imetud, tegelikesse asjaoludesse süvenemata ja õiglusele mõtlemata. Oponentidel pole tänaseni  leidunud ühtki veenvat vastuväidet, et ta oma hinnangus eksinuks.

Olgu Jumala rahu lahkunud suurmehega. 

Jüri Ehasalu, volikogu liige

________________________________________________________________________     


Anto oli Omanike Keskliidu raudvara ja erudeeritud nõuandja ka igapäevase bürootöö korraldamisel. Tema rõõmsat ja optimistlikku meelt jääme igatsema ja meenutama.

Antol oli oskus näha koduomanikke ja nende muresid laiema pilguga - võrrelda aegade jooksul muutunud olusid ja uut Eestit. Arvamuste ristteel suutis ta aastate jooksul ikka leida kompromissi ja anda liidule suuniseid. Teda huvitas nooremate inimeste arvamus ja tal olid väga head juhioskused volikogu esimehena.

Jääme igatsema volikogu koosolekuid, kus Anto alustuseks rääkis mõne naljaka juhtumi minevikust e nõukogude ajast ja sellest, kuidas "asjad tegelikult käisid".

Puhka rahus!
Me mõtleme ikka Sinu peale!

Terje Riimaa
büroojuht
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki