Uudised

Omanike Keskliit: enda kõnniteede hooldus olgu omavalitsuse ülesanne

facebook
02.september 2021
Eesti Omanike Keskliit saatis Riigikogu majanduskomisjonile oma seisukoha kohalikele omavalitsustele kuuluvate kõnniteede hoolduskohustuse teemal. Eelnõude arutelu seisab Riigikogul ees. EOKL on jätkuvalt seisukohta, et kõnniteede hoolduskohustus peab olema omavalitsuse ülesanne – kellele kuulub omand, sellel on ka kohustus seda korras hoida. 

Ehitusseadustiku §97 kehtetuks tunnistatavat sätet pole kunagi omanikega läbi arutatud, säte lisati eelnõusse Riigikogu menetluse käigus ja sellisel imperatiivsel kujul ei võimalda seadus paindlikke lahendusi ka kohalikul tasandil, ütleb liidu juht Priidu Pärna.

Pärna lisab, et tegelikult juba täna mitmed omavalitsused hooldavad oma kõnniteid hoolimata ehitusseadustikus sätestatust, mis tagab parema ja ühtlasema teehoiu kvaliteedi. Suuremad kohalikud omavalitsused, sh Tallinna linn, on ise möönnud käesoleval talvel, et senine süsteem ei toimi.

Argument, justkui omavalitsuse vara korrashoid toob omavalitsusele kaasa lisakulusid, ei ole argument süsteemi mittemuutmiseks. Omavalitsused on väitnud, et kõnniteede talvise korrashoiu kohustuse nende õlule panemisel tuleb see ühe alternatiivina hüvitada riigieelarvest. Sellisel seisukohal oleks alust, kui riik paneks seaduse muudatusega omavalitsusele riikliku ülesande täitmise. Oma vara korrashoidmine on aga iga omaniku enda loomuomane kohustus, mitte riiklik ülesanne!, lausus Priidu Pärna.

Pärna lisab, et siiski on omavalitsusliitudel võimalik need küsimused läbi arutada riigiga omavalitsustele suunatavate teehoiurahade eraldamisel. Ka riigi plaanitav maade hindamine ja maamaksuseaduse muutmine tõstab omavalitsusele laekuva maamaksu summat, mis tulevikus võimaldab just nimelt planeerida omavalitsuse eelarvesse vahendid omavalitsusele kuuluvate kõnniteede hooldamiseks. Seega suurenenud tulubaas annab võimaluse kohalikul omavalitsusel ise hoolitseda oma vara korrashoiu eest või kui omavalitsus soovib, et omanikud jätkuvalt teehooldusega tegeleksid, siis see kohustus omanikele hüvitada. Omavalitsused saavad teehoolduse üle võtta ka järk-järgult, alustades suurema käidavusega kohtadest. Tallinn näiteks hooldab täna ise kõiki rattateid.

Eesti Omanike Keskliit kutsus oma liikmeid avaldama arvamust kõnniteede hoolduskohustuse teemal www.petitsioon.ee keskkonnas ning tänaseks on üle 1400 inimese avaldanud seisukohta, et on aeg lõpetada kinnistuomanike sunnitöö ning omavalitsuste kõnniteede hooldamisel kasutada 21. sajandile kohaseid hooldusvõtteid. See on arvastatav hulk omanikke, mida tasub eelnõude menetluse käigus arvesse võtta, lausus Pärna.

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliit
GSM: 5065416

Riigikogu majanduskomisjonile saadetud: Arvamus RK-le kõnniteede hooldamise kohustus
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki