Uudised

Priidu Pärna Eesti Päevalehes: puuküürnike kaitsvad tulemüürid tuleb seaduses maha lõhkuda

facebook
04.oktoober 2021
Eestis ei pea me lähtuma sel määral üürnikekaitsest kui teised Euroopa riigid.

Võlaõigusseaduse üürilepingu peatükk vajab radikaalsemaid muudatusi. 20 kehtivusaasta jooksul on lahenduse leidnud sundüürnike probleemid, elamuehituse tõttu on piisavalt pakkumises erinevaid üürikortereid ning Eestis on pretsedenditult kõrge eraomandis olevate korterite arv. Seetõttu ei pea me lähtuma sel määral üürnikekaitsest kui teised Euroopa riigid. Silmakirjalik on seadus, mis ei järgi ammu kinnisvaraturul kehtivaid tavasid üürilepingu sõlmimisel.

Minu arvates tuleb üürisuhet tänases Eestis vaadelda lepinguvabadusest lähtuvalt võrdsete osapoolte kokkuleppena, kus üürnik ei pea seadusega saama erilisi privileege. Oma vara omanikuna on omanik tahestahtmata tugevam pool, kes määrab ka tingimused enda vara väljaüürimisel, üürnik on üksnes tema vara kasutaja. Põhiseadus kaitseb esmajärjekorras omandit ja mitte selle kasutajat. Põhiseadus kohustab kaitsma ka üürniku kodu puutumatust, kuid selleks ei vaja ta seadusandja seatavaid kõrgeid tulemüüre.

Teen konkreetsed ettepanekud:
1. Tühistada tuleb Võlaõigusseaduse § 275, mille kohaselt on keelatud üürilepinguga seadusest erinevad kokkulepped, kuna riigil pole vajadust sekkuda kahe osapoole sõlmitud vabatahtlikku lepingusse, milles osapooled on kinnitanud kokkulepitut. Eesti on vaba riik.
2. Seadusega tuleb lubada kokku leppida õiglastes leppetrahvides, kui ruume ei vabastata ja kohastes viivistes, kui üüri ei maksta. Leppetrahvi tuleb võimaldada kinni pidada lepingu sõlmimisel makstud tagatisrahast. Hetkel on lubatud sanktsioonid pigem sümboolsed.
3. Üürilepingu ülesütlemiseks peab piisama ühe kuu pikkusest võlgnevusest, kui siia lisada veel ülesütlemisega hoiatamise kohustus. Võrdlusena riigile kuuluv võrguettevõtja võib ühe hoiatusega katkestada elektrivõrguteenuse osutamise, kui tarbija jääb võlgu.
4. Juba 2003.a jõustus üürivaidluste lahendamise seaduse ning üürikomisjonide otsused on koheselt täituri täidetavad. Kahjuks on üürikomisjon moodustatud vaid Tallinnas. Vähemalt 25 000 elanikuga linnas peab üürikomisjoni moodustamine olema kohustuslik (selliseid linnu on 5).

Kõige selle juures on kahetsusväärne, et alles jaanuaris jõustunud VÕS muudatuste menetlemisel ei arvestanud Riigikogu õiguskomisjon ühtegi muudatusettepanekut omanike ja üürileandjate huvide kaitseks ning Riigkogu ei leidnud aega süveneda põhjalikumalt üürisuhete probleemidesse.

Arvamus ilmus 08.10.21 Eesti Päevalehe "Päeva teema" rubriigis.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki