Uudised

Eramute renoveerimisest ja energiatõhususest

facebook
15.oktoober 2021
Iga päev on teemaks kõrge energiahind ning valitsus on välja pakkunud kompensatsioonimehhanisme. Samas on selge, et kõige tõhusam meede kodumajapidamises energiakulude kontrolli alla saamiseks, on oma kodu renoveerimine ja taastuvenergia lahenduste loomine. Saatsime eile rahandusministrile ning majandus- ja taristuministrile kirja, kus uurime, kui palju vahendeid on plaanis järgmisel aastal suunata lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade renoveerimiseks.

Kirja täistekst:
Euroopa Liidu rohelepe kui ka taasterahastu (RRF) seavad kõrged sihid ning kirjeldavad võimalusi, kuidas parandada elukeskkonda ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu.

Eepoolkirjeldatud raamdokumentides on välja toodud, kui oluline on energiatõhusus ning kui hädavajalik tegevus on nii avalike kui ka erahoonete renoveerimine. Ka 2022. aasta riigieelarves on seatud prioriteediks Eesti inimeste elukeskkonna parandamine.

Tänane energiakriis on süvenemas ning selle tulemusel halveneb märgatavalt Eesti elanikkonna toimetulek. Kõrged energiahinnad panevad omanikud väga raskesse olukorda. Riigil tuleks lühikeses perspektiivis kiirelt vähendada teiste Euroopa riikide eeskujul energiamakse ja võrgutasusid, pikemas perspektiivus aga suuremas mahus suunata vahendeid hoonete renoveerimisele, et suureneks energiatõhgusus ning taastuvenergia kasutuselevõtt kodumajapidamistes. 

Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) erakorralise tulu, mis Eesti riigieelarvesse laekub, tuleks suunata elamufondi renoveerimiseks ja energiatõhususe saavutamiseks. Tänase prognoosi põhjal laekub keskkonnaministri sõnul hinnatõusu tõttu eelarvesse 86 miljoni euro asemel 200 miljonit HKS tulu. HKS tulude toetusteks suunamist on toetanud ka energeetikavolinik Kadri Simson. 

Kahjuks on riik tänaseni omanikke ebavõrdselt kohelnud, pakkudes kortermajade renoveerimiseks aastaid mitmekülgset abi KredExi renoveerimistoetuse näol, samas eramajade renoveerimiseks ja energatõhususe saavutamiseks on vahendeid olnud marginaalselt. Näeme, et just eramajade energiatõhususe suurendamisel läbi renoveerimise, küttesüsteemide asendamise ja päikesepaneelide või tuulegeneraatorite soetamise toetamise, on riigil võimalus pakkuda välja efektiivsed meetmed, et parandada inimeste elukeskkonda, vähendada elanike kütte- ja elektriarveid ning seeläbi jõuda lähemale EL ambitsioonikale eesmärgile, saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Soovime teada, kas ja kui palju on kavas 2022. ja järgnevatel aastatel suunata vahendeid kortermajade ja eramute renoveerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks. Kas riigil on plaanis avada 2022. aastal läbi KredExi eramajade renoveerimise toetus sarnases mahus kortermajade meetmele? Kas riigil on plaan soodustada toetuse abil taastuvenergia seadmete soetamist ja küttesüsteemide ümberehitamist eraomanike poolt?

Viisime eelmisel kuul oma liikmete seas läbi küsitluse. Vastustes selgus, et suur osa omanikest ootab võimalusi ning infot elamute renoveerimise, elamistingimuste parendamise ja energiasäästu saavutamise teemal. Oleme igati valmis koostööks ning soovime olla koostööpartneriks ning infovahendajaks riigi ja omanike vahel.

Lugupidamisega,

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki