Uudised

Arukas sordib, arutu põletab!?

facebook
12.november 2021
Saatsime Keskkonnaministeeriumile kirja kooskõlastusringil oleva keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus eelnõu kohta ning juhtisime tähelepanu, et jätkates jäätmete põletamist, ei saavuta me riigina kunagi ringlussevõtu protsente.

Kirja täistekst:
Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et muudatuste eesmärk on jäätmete liigiti kogumise, taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude suurendamine. Selleks tõstetakse ohtlike ja tavajäätmete (v.a põlevkivijäätmete) ladestustasu, mis on olnud muutumatu aastast 2015. 

Oleme igati päri, et jäätmete prügilasse ladestamine või muul viisil kõrvaldamine on jäätmehierarhia kohaselt kõige viimane lahendus ning ka jäätmete käitlemise hinnad peavad vastama jäätmehierarhiale, soodustades ressursside tõhusamat kasutamist. Samas ei saa me kuidagi nõustuda sellega, et kasutades jäätmete taaskasutamise mõistet, ei reguleerita antud eelnõus täpsemalt jäätmete põletamist. Kui eelnõu muudatuse eesmärk on jäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu suurendamine, siis tuleb lisaks jäätmete ladestamisele reguleerida ka jäätmete põletamist. 

Tervelt 50% (sh ringlusse võtmiseks sobivad!) Eestis tekkivatest olmejäätmetest kõrvaldatakse täna Eestis põletamise teel, ilma, et ükski õigusakt seda takistaks. Keskkonnaministeerium ise (oma eelnõudes), jäätmevaldkonna asjatundjad, ning Euroopa Komisjon, on korduvalt antud probleemile tähelepanu juhtinud. Ometi ei leia me keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõust ühtegi vastavasisulist muudatust, mis tekitab paratamatult küsimuse selles, kui pühendunud on Keskkonnaministeerium omaenda deviisi, „Arukas sordib, arutu põletab!“, elluviimisele. Kuna jäätmete põletamine on jäätmete ringlusse võtmisest majanduslikult ligi kaks korda suurema rentaablusega, siis on aga ilmselge, et ilma põletusele konkreetseid nõudeid kehtestamata, kõrvaldatakse pool olmejäätmetest jätkuvalt põletuse teel, suurendades CO2 heitmeid ning muutes jäätmete ringlusse võtmise eesmärgi saavutamise sisuliselt võimatuks. Eelkirjeldatud tingimuste juures on igasugune maksutõus, mida põhjendatakse jäätmete ringlusse võtmise suurendamise eesmärgiga, küüniline ja rumal. 

Lugupidamisega,
Andry Krass
Omanike Keskliidu juhatuse liige
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki