Uudised

Omanike Keskliit: omanike arvates on ranna ehituskeeluvöönd ebaproportsionaalne omandipiirang

facebook
25.jaanuar 2022
On tähelepanu- ja kiiduväärt, et Riigikogus erakondade üleselt aga ka üldisemalt on alanud diskussioon sel teemal, et vaadata üle seadused, mis täna reguleerivad tugevalt omandipiiranguid.

Aastate jooksul on erinevate seaduste koosmõjus omandiõigus kaotamas oma tähendust, milline see võiks olla vabas demokraatlikus õigusriigis ja millisena meie kodanikud kujutasid eraomandit iseseisvuse taastamisel. Erinevate piirangute kihistused on viinud selleni, et vormilt püha põhiõigus on sisult muutumas riigi bürokraatliku kontrolli ja loa alusel toimivaks pseudoõiguseks, sõnas omanike keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna. 

Pärna lisab, et 25 aastat tagasi ranna- ja kalda kasutamise suhtes kehtestatud ulatuslikud piirangud ei lähtu erinevate huvide kaalumisel kohasuse ja vajalikkuse põhimõttest ning 200 meetri laiune ehituskeeluvöönd on ebaproportsionaalne omandipiirang.

Näiteks Skandinaaviamaades on majad ja suvekodud sageli veepiiril. Ajalooliselt on ka Eesti randades hoonestus asunud tunduvalt lähemal veepiirile. Täna on kohane anda kohalikele omavalitsustele planeerimis- ja ehitusjärelevalveasutustena suuremad õigused kohaliku elu kujundamisel ning riiklik sekkumine sellisel moel tuleb lõpetada. Koos õigusega kasvab ka kohaliku omavalitsuse vastutus, eelkõige planeeringute kaudu leida parim kohalikke olusid arvestav lahendus. Lisaks on muutunud keskkonnale olulisemalt ohutumaks ehitus- ja jäätmekäitlustehnoloogiad, mis võimaldavad kaldale lähemale ehitamist, sõnas Pärna.

Omanikud leiavad, et loomulikult vajab eraldi kaalumist, parlamentaarset arutelu ning täpsemat mõjude analüüsi, millised on optimaalsed piiranguvööndid, et omand ei oleks liigselt piiratud, tagatud oleks loodushoid ja kaldal vaba liikumine. Arusaamatu on aga sellist arutelu välistada, ütles Pärna.

Lisainfo:
Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees
GSM: 5065416

 
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki