Uudised

Saatsime arvamuse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule

facebook
22.veebruar 2022
Justiitsministeerium saatis meile arvamuse avaldamiseks korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Meie vastus ja seisukoht on alljärgnev:
Omanike Keskliidu hinnangul vajaks seaduse rakendamine põhjalikumat analüüsi ja muudatusi.

1. Eelnõuga soovitakse suurendada konsensuslikkust uute korteriomandite loomisel. Leiame, et omanikul peaks olema õigus oma korteriomandit jagada ka ilma teiste nõusolekuta, näiteks on kaks korterit kokku ehitatud ja omanik tahab taastada endise olukorra. Nõuda selleks kõigi korteriomanike notariaalset tahteavaldust oleks ebamõistlikult koormav ja sageli võimatu missioon. Korteriomandite jagamisega seotud kuritarvitused peaks olema välistatud ehituseksperdi arvamuse ja lisatava §4 lõike 1 täiendused abil (igale eriomandi esemele peab olema eraldi juurdepääs).

2. Analüüsimist vajab seaduse §40, kuna sellest sätestatud majanduskulude kandmise üldpõhimõte on elukauge ja ei arvesta väljakujunenud tavadega. Põhikirjas kulude seadusest erinevat kandmist praktikas reeglina ei reguleerita, paljudel ühistutel põhikiri ka puudub. Pigem reguleeritakse kulude kandmist üldkoosoleku otsustega, ka käesoleva talve energiakriisi tingimustes on mitmed ühistud otsustanud üldkoosolekul kulude hajutamist jms, imelik oleks selleks muuta põhikirja.

3. Praktikas tekitab suuri arusaamatusi seaduse §38 ja 39 vahekord, mida tuleks täpsustada. Kaasomandi eseme ajakohastamine on samal ajal reeglina ehituslik ja kaasomandi vajalikust korrashoiust suurem muudatus, mistõttu on segadus, millised otsused tuleb langetada konsensuslikult ja millised häälteenamusega. 

4. Käibe lihtsustamiseks ja bürokraatia vähendamiseks teeme ettepaneku, et seadus annaks erandina korteriühistule volituse sõlmida korteriomanike nimel maatüki suhtes servituudi lepinguid. 

5. Kuna kinnisusraamatusse kantakse vaid seaduses sätestatud andmed, siis tuleks muuta ka kinnistusraamatuseadust selles osas, et erikasutusõigused ja kasutuskorrad kantakse kinnistusregistri osa esimesse jakku (kehtiva KrS §10-16 kohaselt ei saaks neid kanda 1 jakku). 

Lugupidamisega,

Priidu Pärna
Omanike Keskliidu juhatuse esimees
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki