Uudised

Tehnovõrgu talumistasu taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai

facebook
30.märts 2022
Kes pole veel esitanud taotlust avaliku tehnovõrgu (elekter, gaas, side, vesi-, kanalisatsioon) talumistasu saamiseks, siis nende esitamise tähtaeg on 1. mai. Kes on avalduse esitanud varasematel aastatel, ei pea seda enam uuesti esitama. 

Talumistasu suurus aastas on 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Tehnorajatiste kaitsevöönd ehk kitsenduse ruumiline ulatus on kantud katastrisse ja kitsenduse sisuline ulatus sõltub maatüki sihtotstarbest ja sellest, kas tehnorajatis takistab maa kasutamist osaliselt või täielikult. Kui tehnovõrgu rajatis paikneb hoones, on talumistasu suurus vastava hooneosa kasutamise harilik tasu. 

Talumistasu ei ole õigus nõuda tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldreeglina maatulundusmaa ja metsamaa sihtotstarbega kinnistute osas. Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro. 

Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule. Kui kinnisasja omanik ei ole taotluses märkinud, et maatulundusmaa sihtotstarbega maad ei kasutata tehnorajatise kaitsevööndi alal sihtotstarbeliselt, siis loetakse, et maad kasutatakse sihtotstarbeliselt. Näiteks metsamaad ei saa liini all kasutada sihtotstarbeliselt, aga põllu harimist ei pruugi liin takistada ja sellisel juhul võib talumistasu olla poole väiksem.

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril. Tehnovõrgu omanik kehtestab talumistasu taotluse vormi ja taotluse menetlemise täpsema korra ning avaldab selle oma veebilehel.

Oluline. Kui te olete esitanud avalduse enne 2019.a, siis eeldatakse, et teie maal olevate liinide alust maad saab kasutada maatüki sihtotstarbe kohaselt ja talumistasu on poole väiksem. Kui tegelikult tehnorajatis takistab teie maatüki sihtotstarbelist kasutamist, eelkõige metsamaa puhul, peate esitama 1. maiks uue avalduse, et saada talumistasu 100% ulatuses!


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki