Uudised

EOKL: 1. maini saab esitada tehnovõrgu talumistasu taotlusi

facebook
28.aprill 2022
Tehnovõrgu talumistasu on maaomanikule makstav hüvitis tehnovõrgu (elekter, gaas, side vesi-kanalisatsioon) talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai ning tasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril. Tehnovõrgu omanik kehtestab talumistasu taotluse vormi ja taotluse menetlemise täpsema korra ning avaldab selle oma veebilehel.

Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna soovitab maaomanikel taotlus esitada, sest see hüvitis aitab omanikul katta maamaksu kulusid ning mingil määral hüvitab ka saamata jäänud tulu. 

Täna on talumistasu suurus aastas 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Tehnorajatiste kaitsevöönd ehk kitsenduse ruumiline ulatus on kantud katastrisse ja kitsenduse sisuline ulatus sõltub maatüki sihtotstarbest ja sellest, kas tehnorajatis takistab maa kasutamist osaliselt või täielikult. Kui tehnovõrgu rajatis paikneb hoones, on talumistasu suurus vastava hooneosa kasutamise harilik tasu, ütleb Priidu Pärna.

Pärna lisab, et talumistasu ei ole õigus nõuda tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks ning et tasu makstakse üldreeglina maatulundusmaa ja metsamaa sihtotstarbega kinnistute osas. Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro. 

Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule. Kui kinnisasja omanik ei ole taotluses märkinud, et maatulundusmaa sihtotstarbega maad ei kasutata tehnorajatise kaitsevööndi alal sihtotstarbeliselt, siis loetakse, et maad kasutatakse sihtotstarbeliselt. Näiteks metsamaad ei saa liini all kasutada sihtotstarbeliselt, aga põllu harimist ei pruugi liin takistada ja sellisel juhul võib talumistasu olla poole väiksem, ütleb Pärna

Kes on avalduse esitanud varasematel aastatel, ei pea seda enam uuesti esitama. Samas on oluline aga tähele panna, et kui maaomanik on esitanud avalduse enne 2019.a, siis eeldatakse, et omaniku maal olevate liinide alust maad saab kasutada maatüki sihtotstarbe kohaselt ja talumistasu on poole väiksem. Kui tegelikult tehnorajatis takistab maatüki sihtotstarbelist kasutamist, eelkõige metsamaa puhul, peab omanik esitama 1. maiks uue avalduse, et saada talumistasu 100% ulatuses!, sõnas Pärna.

Lisainfo
Priidu Pärna
Omanike Keskliidu esimees

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki