Uudised

Priidu Pärna Õhtulehes: lärmaka remondi tegemine tuleb naabrite ja ühistuga kooskõlastada

facebook
28.aprill 2022
Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna vastab küsimusele, kas peab naabreid teavitama kavatsusest teha oma korteris lärmakaid remonditöid?

Ülemäärase müra teket ja sellest hoidumist reguleerib korrakaitseseaduse § 56, mille järgi on ajavahemikus kella 22—6, puhkepäevale eelneval ööl aga kella 00.00—7 keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Seega kehtib kortermajades öörahu kella 22—6 ja sel ajal ei tohi lärmakaid remonditöid teha. 

Tööd, mis puudutavad maja kaasomandit, nagu tsentraaltorude vahetus, kandvatesse seintesse avade tegemine jms, vajavad korteriühistu liikmete enamuse otsust. Muu puhul seadus otse ei ütle, et naabreid või ühistut on vaja teavitada. Soovituslik on need küsimused reguleerida maja kodukorras või ühistu põhikirjas. Kui seda pole tehtud, tuleb lähtuda seaduse üldreeglitest. 

Kortermajades on kooselu kuldreegel korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mille § 12 kohaselt peavad korteriomanikud järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Seaduse § 30 järgi on korteriomanikul õigus kasutada eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus seaduse või kolmanda isiku õigustatud huviga. Kui korteri kasutamine on täpsemalt reguleerimata, lähtutakse korteriomanike huvidest. Iga korteriomanik võib nõuda kokkulepete ja ühistu põhikirja järgimist. Oma nõude võib maksma panna ka korteriühistu. 

Nende sätete koosmõjus võib väita, et lärmaka remondi tegemine tuleb naabrite ja ühistuga kooskõlastada.

Küsimus ja vastus ilmusid ajalehes Õhtuleht 27.04.2022
 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki