Uudised

Palusime õiguskantsleril kontrolllida, kas kütteliikide erinev kohtlemine vastab põhiseadusele

facebook
03.november 2022
Seisame erinevatel kütteliikidel kodude võrdse kohtlemise eest. Paraku tegi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus enne tagasi astumist OTSUSE,  et ei luba kodumajapidamistele küttevajaduse rahuldamiseks kasutada soodusmääraga diiselkütust. Olgugi, et diiselkütuse hind on arvestatavalt soodsam kui maagaasil, doteeritult koguni kolmandiku võrra väiksem. Mis sellest, et meiega sarnases kliimavöötmes Põhja-Euroopa riikides on kodumajapidamistele oma küttevajaduse rahuldamiseks kasutada soodusmääraga diiselkütus. Palusime õiguskantsler Ülle Madisel kontrollida, kas kütteliikide erinev kohtlemine on vastavuses põhiseadusega.

Austatud Õiguskantsler

1.oktoobril 2022. a jõustunud majandus- ja taristuministri määruse nr 72 „Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord“ tõttu maksab tänu toetustele keskmine gaasitarbija sel kütteperioodil gaasi eest umbes 50 protsenti, elektrienergia eest umbes 21 protsenti ja kaugkütte eest suurima kaugküttepiirkonna näitel 14 protsenti vähem. Riigi toetustest on suur abi elanikele oma kodukulude kandmisel saabuval kütteperioodil.

Eesti Omanike Keskliidu seisukohalt loob elektri, gaasi ja kaugkütte kulude hüvitamine   ebavõrdse kohtlemise olukorra nende kodutarbijate suhtes, kes kasutavad kütmiseks pelleteid, puuhalge või vedelkütust.  Ehitisregistri andmetel on Eestis 19 000 elamut, mis kasutavad kütmiseks vedelkütust ja ca pool miljoni ehitist, mis kasutavad kütmiseks erinevat looduslikku tahkekütust (halupuit, turvas, pelletid jms). Statistikaameti andmetel kasutati 2020.a kodumajapidamiste  kütmiseks 2,3 miljonit liitrit diiselkütust. Pelletite ja halupuude hind on samas aastaga enam kui kahekordistunud, diiselkütus kallinenud aastaga 1,3 eurolt liitrilt 1,95 euroni liitrilit. Kui odavamat erimärgistatud diiselkütust lubab riik kasutada nii põllumajanduses kui põlevkivitööstuse, siis kodude kütmiseks seda ei võimaldata. 

Põhiseaduse kohaselt tuleb isikuid võrdselt kohelda. Kui kõigi koduomanike küttekulud on kordades kasvanud, siis ei saaks toetused olla suunatud vaid osale tarbijatest. Palume kontrollida, kas majandus- ja taristuministri 15.09.2022.a. määrus nr 72 „Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord“ on vastavuses põhiseaduse § 12 võrdse kohtlemise põhimõttega.

Lugupidamisega

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees

(Pilt: Rainer Sturm / pixelio.de)
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki