Uudised

Veeteenuse reformi hakkab juhtima KIK

facebook
04.august 2023
Veeteenuse reformi ettevalmistavad tegevused hakkavad muutuma konkreetsemaks.
Kliimaministeerium (KliM) volitas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) reformi juhtimist korraldama, kus alates juulikuust on veeteenuse reformi projektijuht Vahur Tarkmees. Eesti Omanike Keskliit on veeteenuse reformis üheks peamiseks partneriks ning suunab reformi protsessi KliM-i juhtrühma liikmena. Lähemalt saab sellest lugeda KIK-i kodulehelt: Veeteenuse riiklikku reformi hakkab juhtima KIK | Keskkonnainvesteeringute keskus ja KliM-i kodulehelt: Veeteenuse reformi ettevalmistamine | Kliimaministeerium, kuhu KliM hakkab jooksvalt koondama teavet protsessi edenemisest.
 
Septembris jõuab tõenäoliselt lepinguni ka Euroopa Komisjoni (EK) poolt hangitav konsultant. EK palgatava veeteenuse reformi konsultandi töö tulemuste vastuvõtmine ja rakendamine jääb Eesti ainuvastutuseks. On äärmiselt oluline, et konsultandi antud soovitused ja ettepanekud oleksid praktilised ja Eesti oludes elluviidavad. Kõigi panus loeb!

Vahur Tarkmees: "Veeteenus on avaliku huvi teenus ja ühisveevärk kriitilise tähtsusega taristu. See tähendab, et veeteenuse reform on suure mõjuga ja selle elluviimise käik puudutab tervet ühiskonda. Seetõttu on kaasamine eduka projektijuhtimise ja hea protsessi alustala, mis peab olema aus, vastutustundlik, avatud, sisuline, sihi- ning otsusekindel. Soovin, et oleksime selles protsessis ennekõike üksteist ära kuulavad ja arvestavad partnerid, pidades alati meeles, miks ja mida me suures plaanis Eestis muuta soovime. Reformi ettevalmistamise ja elluviimise protsess peab kulgema nii, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tarbijate jaoks on  kvaliteetne teenus šokeerivate avariideta ja hinnatõusudeta alati olemas.“.
Autor: Vahur Tarkmees, Veeteenuse reformi projektijuht
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki