Uudised

OMANIKE LIIT: riik tegeleb Võrumaa väljasuretamisega

facebook
07.september 2023
21.08.2023 esitas Eesti Omanike Keskliit vastuväited Võru riikliku 
muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu vastu. Sarnaselt varasemate
kaitsekordadega, millele liit vastuväite esitas, jääb omanikele arusaamatuks, miks
peab riik nii ulatuslikult põhiseadusega kaitstud kodu puutumatust rikkuma?
Näiteks Võrus kavatseb suverään keelata koduõues elupuu istutamise ning nõuda
„ajastule“ sobimatute taimeliikide eemaldamist. Milleks on vaja säilitada topelt
haldusmenetlust, kus ühe töö jaoks nõutakse kahte projekti, kahte ehitusluba ja
kahte töö üleandmismenetlust, kui selle kulud koormavad ebamõistlikult ühtaegu
riigieelarvet, kui koduomaniku rahakotti?

Eesti Omanike Keskliidu juhi Andry Krassi sõnul õigustavad eelnõu
ettevalmistanud ametnikud eelkirjeldatud olukorda sellega, et nemad täidavad
seadust ning uus kaitsekord toob omanikele leevendused. See on aga vaid pool
tõde. Peame kultuuriväärtuslike hoonete säilitamisel arvestama ka sellega, et
ühegi seaduse eesmärk ei ole Eestis elu väljasuretamine, mis juhtub aga
paratamatult, kui omanik ei tunne end omanikuna, ning riik ei hüvita neid
kultuuripärandi säilitamisega seotud koormatisi, mis jäävad alles peale
leevendusi, ütles Krass.

Arvestades, et riigi eraomandipiirangute plaan puudutab 936 Võru linnas asuvat
hoonet, siis on selle mõju Võrule võrreldav Nursipalu harjutusväljakuga.
Hoolimata kogukonna vastuseisust on olukorras, kus riik on viimasest hoolimata
juba otsuse langetanud, eriti oluline läbi viia majanduslike mõjude analüüs Võru
muinsuskaitseala kaitsekorrale. See on vajalik veendumaks, et Võru-suurune linn
suudab samaaegselt tulla edukalt toime nii harjutusväljaku mürahäiringu kui ka
muinsuskaitseala omandiõiguse piiranguga kaasnevate negatiivsete mõjudega.
Vastasel korral tegeleb riik Võrumaa-elu tahtliku väljasuretamisega.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki