Uudised

Eesti omanike Keskliit: Eesti kinnisvarapoliitika muutmise ettepanekud: julgeoleku, majanduse ja Eesti kodanike huvide tasakaalustamine

facebook
21.september 2023
19. septembril esitas Eesti Omanike Keskliit Siseministeeriumile ettepanekud ja seisukohad seoses kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) muutmisega. See hõlmab Eesti kinnisvarapoliitika ja kinnisvara omandamise piiranguid seoses Eesti väikeettevõtete ja teatud riikide kodanikega. Need on olulised küsimused, mis puudutavad riigi julgeolekut, majandust ja kodanike huve.

EOKL esitas alljärgnevad ettepanekud:
1. Kinnisvara omandamise piirangud vaenulike riikide kodanikele:
Ettepanek keelata kinnisvara omandamine Eestis Venemaa ja Valgevene kodanikele on julgeolekuküsimus. Ettepanek on keelata Vene Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikel igasugune kinnisvara omandamine, kuni agressorriigi staatuse äralangemiseni. On oluline, et et agressorriigid ei kasuta Eesti kinnisvara omandamist strateegiliste investeeringutena, mis võivad ohustada Eesti suveräänsust. 
Alternatiivina võib kaaluda kinnisvara omandamise lubamist Eesti alaliste elanike poolt, kes on elanud Eestis kindlaks määratud aja.

2. Kinnisvara omandamise piirangud äriühingutele:
Ettepanek võimaldada Eestis asutatud äriühingutel omada põllu- ja metsamaad suuruspiiranguteta, kui nende tegelikud kasusaajad on Eesti või EL kodanikud. See soodustab kodumaist ettevõtlust ja investeerimist. Samuti võimaldab see pakkuda konkurentsi väikeettevõtetel suurte väliskapitaliga ettevõtete vastu. 

EOKL rõhutab vajadust leida tasakaal nende erinevate huvide vahel ning tagada, et kinnisvararegulatsioonid oleksid tõhusad, õiglased ja kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja inimõigustega.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki