Uudised

Eesti Omanike Keskliit: Eesti riik peab ise Tallinna Linnahalli korda tegema

facebook
15.november 2023
Omanike liidu hinnangul peab riik hakkama pöörama muinsuskaitse all olevate hoonete
seisukorrale senisest suuremat tähelepanu, sh vajadusel neid turuhinnaga omandama,
säilimiseks vajalikul määral toetama või riikliku kaitse alt vabastama.
Liidu juhatuse esimees Andry Krass ütleb, et Eesti riik ei saa muinsuskaitses lõputult omanike
peale lootma jääda. „Riik peab hakkama tegudega tõestama, et ta suudab tagada
kultuuriväärtuslike hoonete säilimist, nii nagu nõuab põhiseadus. Selleks peab Vabariigi
Valitsus hakkama omandama kultuuriväärtuslikke hooneid, millel puudub kasutusväärtus.
Need hooned tuleb riigil korda teha, kanda kütte-, hoolduse-, valve jt korrashoiukulud -
Tallinna Linnahallist alustades ning ajaloolistes linnakeskustes sadade tühjalt seisvate elu- ja
ärihoonetega lõpetades“, ütleb Krass.
Eesti eristub muinsuskaitses oma naabritest ülirikkaliku kultuuripärandi poolest, mida
iseloomustab olukord, kus Eestis on riikliku kaitse all 16 000 hoonet ning see arv jätkab
Kultuuriministeeriumi juhtimisel jõudsalt kasvamist. Juba üksi Võru linnas on plaanis riikliku
kaitse all olevate hoonete arv kolmekordistada, suurendades see ligi 1000 hooneni. Samal
ajal on näiteks terve Soome peale riikliku kaitse all 2000 ja Norras 5000 kinnistut.
Meie ülimastaapne muinsuskaitse suudab eksiteerida tänu erasektori suurele abile, kellele
kuulub 80% muinsuskaitse all olevatest hoonetest. Paberil riik küll muinsuskaitse all olevaid
hooneid toetab, kuid reaalsuses suunab Vabariigi Valitsus suuremad toetused riigi
omanduses olevatele hoonetele, näiteks Rüütelkonna hoonele ehk tõstab sisuliselt suurema osa raha
ühest taskust teise. Sellisest rehepaplusest saavad enim kahjustatud Tallinna Linnahalli
sarnased kasutusväärtuseta hooned, mille omanikel puudub riigi rahaline toetus. Siit võib
järeldada, et Linnahalli probleemi ainsaks lahenduseks on kui Vabariigi Valitsus selle
omandab ja siis korda teeb – sest üksnes Vabariigi Valitsus saaks endale lubada tuhandete
kasutusväärtuseta hoone ülalpidamiskulusid.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki