Uudised

Koduomanike manifest 2014 (lisatud video)

facebook
12.jaanuar 2014
Anto Raukase poolt kanti Koduomanike kongressil ette traditsiooniline "Koduomanike manifest".
Vaata videot Anto Raukase esinemisest siit.
Eesti on riik, kus kodu on  au sees nii sõnades kui ka tegudes. Kodu mõiste on eesti keeles kahetähenduslik: kodu kui pere ja kodu kui rajatis. Tavakeeles neid mõisteid lahutada ei saa. Ei ole juhus, et meie Iseseisvusmanifestis  kõneldakse  kolmest olulisest vabadusest: kodaniku-, isiku- ja kodukoldevabadusest, sest enda kodu omamine on kõigi eestlaste ja ka  eestimaalaste jaoks olnud alati oluline. Seda kinnitab asjaolu, et Eestis on inimeste osakaal, kes elavad endale või perekonnale kuuluval elamispinnal,  Euroopa kõrgeimaid. Eluruumidest kuulub Eestis riigile või kohalikule omavalitsusele kõigest paar protsenti  ja ligikaudu  97% on eraomandis.
 
Kuid kas me jääme ka tulevikus koduomanikekeskseks  riigiks? Tänases ühiskonnas on selles osas ka vastuolulisi signaale. Näiteks noorte hulgas paistab  üha enam Eestisse jõudvat paljusid Euroopa riike iseloomustav tendents - pigem üürida elamispind ja elada kohustustevaba elu, kui end pangalaenudega koormata. Kui tahame ka tulevikus näha koduomanikke Eesti ühiskonna alustalana, siis tuleb kodu omamist soodustada.  Teatavasti on oma kodu, elamispinna ruutmeetrite ja laste arvu vahel selge korrelatsioon. Kodu omamine on tihtipeale eelduseks ka pere loomisel ning ainuüksi sel põhjusel tuleks Eestis kodu ja kinnisvara omamist kõigiti soodustada.
 
Koduomanike riigi hoidmiseks ja olukorra parendamiseks tuleks lähtuda kahest printsiibist: Eesti poliitiline suund peab olema omanike keskne ja koduomanike  õigused peavad olema seadusega maksimaalselt kaitstud.
 
Koduomanike jaoks on eraomandil eriline väärtus ja kommunaalkulud ei tohiks mingil juhul olla koormaks, mis sunnib inimest oma kodust loobuma. Seetõttu on Omanike Keskliidu jaoks esmatähtis, et omavalitsuse ja riigi tasandil toetatakse rahaliselt elamufondi, sealhulgas eramajade  renoveerimist. Meie naabrid põhjamaades jõudsid juba aastakümneid tagasi järelduseni, et tõhusaimaks viisiks  elektri ja küttekulude tõusu pidurdamiseks  on elamute renoveerimine energiasäästlikumaks. Kodude soojustamine on kindel investeering. Eestis on olnud elamufondi korrastamisel pikaajaline paigalseis ning tänaseks on kujunenud olukord, kus tihtipeale on renoveerimistööde maht ja maksumus koduomaniku jaoks liiga kõrge. Tänaste tibusammude asemel tuleks teha tiigrihüppeid ja tõsta renoveerimistoetuste mahtu märgatavalt.
 
Tänane seadusandlik olukord soosib endiselt pigem kommunaalmonopole kui kaitseb kodutarbijate õigusi. Seadus võimaldab küll tuvastada liiga kõrgete hindade esinemist, kuid  kasum, mis on kogutud vastuolus  regulatsiooniga, jääb monopolile. Seega monopol, kes suudab tarbijat kõige kauem nöörida, on võidumees, sest karistust ei järgne. Konkurentsiseadust tuleb muuta viisil, et tekiks  ühishagi mehhanism, mis laieneks kõigile monopolidele üle kogu Eesti, sealhulgas  Eesti Energiale ja  Eleringile, aga ka kohalikele monopolidele, nagu näiteks Tallinna Küte ja Vesi.  Sellise lahenduse korral tagatakse  tarbijatele automaatne hüvitis kui leiab kinnitust asjaolu, et monopoli poolt on seatud põhjendamatult kõrged  hinnad. See seadusemuudatus ei oleks niivõrd karistusaktsioon, vaid pigem täiendav meede, mis  distsiplineeriks  monopolide hinnakujundust.
 
20 aastat tagasi loodud Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit alustas rasket  teekonda okupatsioonide käigus ebaõigelt võõrandatud vara tagastamiseks kannatanutele. Kahtlemata on omandi- ja maareformi käigus tehtud vigu, kuid on kokkuvõttes on tulem kindlasti  positiivne. Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit on nüüdseks transformeerunud Eesti Omanike Keskliiduks, mille eesmärgiks on omanikuks olemise väärtustamine, omanike õiguste kaitsmine ja nende huvide esindamine. Hoiame  kokku ja teeme  seda võimalikult hästi!

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020