Uudised

Vabaühenduste ümarlaud tervitab petitsiooniõiguse seadustamist

facebook
18.märts 2014
12. märtsil võttis Riigikogu üksmeelselt vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse. Selle kohaselt saab kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja, esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.
Ettepaneku sisust sõltuvalt menetleb seda Riigikogu vastav komisjon, kusjuures arutelusse peavad olema kaasatud ka märgukirja esitajate esindajad.  Seaduse väljatöötamisel arvestati Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.
Vabaühenduste avatud valitsemise toetamiseks loodud võrgustik tervitab petitsiooniõiguse seadustamist nähes selles võimalust demokraatliku dialoogi elavdamiseks  rahva ja tema esinduskogu vahel.  Soovime uue riigiõigusliku  instrumendi vastutustundlikku ja ühiselu edendavat kasutamist!
Omanike Keskliit on rajanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali abiga portaali www.petitsioon.ee

Petitsioon.ee avati 2010.a. märtsikuus ja nelja aasta jooksul on avaldatud üle 150 petitsiooni kümnete tuhandete allkirjadega. Hetkel saate allkirja anda 26 erineva sisuga petitsioonile.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020