Uudised

Sissejuhatus taastuvenergiasse: väikeseadmed ja nende hoonetesse integreerimine

facebook
25.märts 2014
Koolitus on suunatud taastuvenergiast huvituvatele ettevõtetele ja ühendustele - projekteerijatele, arhitektidele, hoonete haldajatele, korteriühistutele, kinnisvara omanikele ja ka kõigile teistele taastuvenergia-huvilistele.
Aeg: Kolmapäev, 16. aprill 2014
Koht: Tehnopoli teadus- ja ärilinnak (Akadeemia tee 21, Tallinn).
Koolituspäeva hind: 59 eurot (lisandub käibemaks)
 
Huvi taastuvenergia väikelahenduste vastu järjest kasvab. Tõusvad elektrihinnad panevad paljusid otsima lahendusi. Langevad taastuvenergia seadmete hinnad ning tasuvusajad ja soov säästa raha ning keskkonda on sobivaks lahenduseks üha rohkematele ettevõtetele ning majaomanikele. Lisaks tuleneb kasvav huvi taastuvenergia seadmete vastu muutuvatest regulatsioonidest - Euroopa Liidu seadustest tuleneva liginullenergia kohustuse rakendumisega 2019. aastal uutele avalikele hoonetele ning 2021. aastal kõikidele uutele hoonetele tuleb Eesti kliimavöötmes hakata nõude täitmiseks kasutama lokaalseid taastuvenergia lahendusi. 

Antud koolitus teeb põgusa sissejuhatuse taastuvenergia väikeseadmete teemale nii teooria kui reaalse elu näidetel, antakse ülevaade põhilistest taastuvenergia ressurssidest ning taastuvenergia seisust nii maailmas kui Eestis . Koolituse fookuses on taastuvenergia seadmete integreerimine erineva suurusega hoonetesse. Mida tuleks järgida TE seadmete paigaldamisel? Millega tuleb arvestada erineva suurusega hoonete planeerimisel? Kuidas projekteerida hoone nii, et seal oleks tulevikus võimalik hakat kasutamaa taastuvenergia seadmeid? Lisaks antakse ülevaade elektrivõrguga liitumisprotsessist ning tutvustatakse targa maja lahendusi.

Koolitajateks on TTÜ Energeetika teaduskonna prodekaan Argo Rosin ning Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni esimees ning IEnTeh-i juhataja Rein Pinn. Koolituse juhatab sisse Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp.
 
Lisainfo ja registreerumine:  raul.potisepptaastuvenergeetika.ee või 56492622
 
Ajakava
9.30 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 Sissejuhatus
10.05 Lühiülevaade Eesti taastuvenergia sektori arengutest, hetkeseisust, toetustest ja tuleviku potentsiaalist –  Raul Potisepp, Eesti Taastuvenergia Koda
10.25 Ülevaade Eestis kasutatavatest taastuvenergia ressurssidest, süsteemi põhimõttest ja tasuvusaega määravatest faktoritest – Argo Rosin, TTÜ
11.10 Detailsem informatsioon taastuvenergia väikelahendustest - Rein Pinn, IEnTeh
11.55  Asukoha ja hoone arhitektuuri tähtsus taastuvenergia lahenduste kasutamisel  –
Rein Pinn, IEnTeh
12.25 Targa maja lahendused – Argo Rosin, TTÜ
13.00 Esimese osa kokkuvõte
13.30 Lõuna
14.15 Taastuvenergia lahenduste integreerimine hoonetesse - Rein Pinn, IEnTeh
15.20 Elektritootjana liitumine – protsess ja kogemused - Rein Pinn, IEnTeh Mikrotootja, pisitootja ja väiketootja – olulisus ja erinevused – Rein Pinn, IEnTeh
16.00 Lõpetamine ja tagasiside
Orienteeruv lõpp 16.15

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki