Uudised

Omanike Keskliidu kiri minister Jürgen Ligile

facebook
29.märts 2014
Omanike Keskliit saatis rahandusminister Jürgen Ligile märgukirja seoses plaaniga kaotada maksusoodustus eriotstarbelisele diislikütusele ja kergemale kütteõlile. Kirja teises pooles tegime ettepaneku, et riik taastaks renoveerimistoetused eramajadele.
Austatud rahandusminister Jürgen Ligi
 
Uues koalitsioonilepingus on sätestatud: „Vähendame maksuerandeid: asendame eriotstarbelise diislikütuse ja kergema kütteõli madalama aktsiisimäära täpsemalt sihitud toetustega. Erimärgistatud kütuse soodusaktsiis jääb kehtima põllumajanduses ja väikelaevadel kalapüügi puhul.“ Aktsiisierisuse kaotamisest tulenev hinnatõus kodutarbijatele võib tähendada küttekulude kasvu ca 30%. 
 
Teatavasti kasutatakse erimärgistatud kütust eramute kütmiseks. Kahjuks puudub Ehitusregistris info kui palju eramuid Eestis kasutab toasooja saamiseks kütteõli. Ent orientiiriks on Statistikaamet andmed: 2012. aastal oli Eestis 1075 kerge kütteõli katelt. Diislikütust ja kerget kütteõli tarbiti kodumajapidamiste kütmiseks 72 000 tonni. Seega võib eeldada, et maksuerandi kaotamine tähendab täiendavat kulu sadadele peredele.
 
Omanike Keskliit on seisukohal, et maksuerisuse kaotamine on kütteõliga eramutele ebaproportsionaalne ja palume seega mitte toetada madalama aktsiisimäära kaotamist. Juba täna on diisli ja kergema kütteõliga toasooja saamine üks kulukamaid viise koduomanikele ning nende täiendav koormamine ca 30% hinnatõusuga on ebamõistlik ja võib sundida kodust loobuma st elamut müüma.
 
Ajalehes Eesti Päevaleht kinnitasite, et kodukatelde omanikele on kavas pakkuda investeerimistoetust, mis lubab üle minna säästlikumatele kateldele.
 
Omanike Keskliit kiidab heaks riigi poolsed initsiatiivid, millega toetatakse  kodude energiasäästlikumaks ehitamist nagu näiteks küttekeha väljavahetamist. Oleme varasemalt pöördunud nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka Rahandusministeeriumi poole, et  eramutele oleks eraldi rekonstrueerimistoetuse meede. 2012. aastal pakkus KredEx eramajaomanikele renoveerimistoetust kogumahus 3 mln eurot, millele tehti 292 posiitvset otsust. Paraku pole vajalikuks peetud toetuse jätkamist. Omanike Keskliit ei pea mõistlikuks toetada investeeringuna ainult katla vahetust, vaid lisaks ka elamu rekonstrueerimist (st soojustamist), et vähendada ühtlasi küttekogust ja -kulusid.
 
Aastatel 2014-2020 eraldatakse EL struktuurfondidest kortermajade renoveerimiseks 102 mln eurot. Omanike Keskliit teeb Rahandusministeeriumile ettepaneku, et taastataks eramajade renoveerimistoetus aastatel 2014-2020 ning selleks tuleks eraldada finantsvahendeid 20 mln euro ulatuses.
 
Kinnitamaks, et nõudlus eramajade renoveerimistoetuse taastamiseks on laiapinnaline kogusime portaalis www.petitsioon.ee üle Eesti 1781 koduomaniku toetusallkirja. Nimekiri allakirjutanutest on lisatud kirjale.
 
Omanike Keskliit kaitseb ja esindab koduomanike huve ja õigusi üle Eesti. Meie 64337 liikmeskonda kuulub 23587 eramaja omanikku ja 40 750 korteriomanikku. Oleme aktiivselt propageerinud nii liikmeskonnas kui koduomanike seas laiemalt kodude renoveerimist energiasäästlikumaks.
 
Lugupidamisega
 
Priit Värk
Peasekretär

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki