Uudised

Omanike Keskliit saatis põllumajandusminister Ivari Padarile kirja Tartu Agro asjus

facebook
09.aprill 2014
Omanike Keskliidu volikogu liikme ja omaaegse Õigusjärgsete Omanike Liidu asutajaliikme hr Tiit Ulase initsiatiivil saatsime kirja Ivari Padarile seoses segadustega Tartu Agro maade erastamisel.
Loe kirja siit:

Lp Ivari Padar                                                                                              

Tartu ümbruse ja Tähtvere valla maade tagastamise

küsimusest, 23.05.14 ja 1.04.14 "Postimehe" ainetel

 

Austatud põllumajandusminister Ivari Padar

Küsimus on seni lõpetamata maareformi subjektide ja omanike organisatsioonide (1994.a. loodud Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit - EÕOL, õigusjärglasena praegune Eesti Omanike Keskliit) andmetel väga vana, ulatudes erastamisreformide algusaegadesse 90-ndate aastate alul.

90-ndail aastail tegeles koostöös EÕOL-ga kõnealuse küsimusega aktiivselt Eesti Maaülikooli professor Armand Sukamägi, kes on nüüdseks meie seast lahkunud.

Kahjuks, nagu sageli erastamisreformides, jäid teadlane ja EÕOL ning omanikud nõukogudeaegsetele nomenklatuursetele majandijuhtidele, kelle hulka kuulusid  nt Aavo Mölder, Andres Varik, Arnold Rüütel jt. alla.

Kõik nad olid ka Rahvaliidu juhtpoliitikud ning 3000 ha ringis maad läkski neile. Maa jäi õigusjärgsetele omanikele, kelle eestvõitlejaks on siiani Toomas Marga, tagastamata ajenditel, mille kohaselt neid tuhandeid hektareid maad vajati hädapäraselt riiklikult tähtsateks teadustöödeks põllumajanduses. Kuid järgnevad aastakümned on omanikele ja nende organisatsioonidele näidanud, et midagi sellist neil maadel ei toimunud. Riigiaktsiaselts Agro, mis hiljem kiiresti erastati, õigem oleks öelda küll ärastati, kasutas maid lihtsalt kõige tavapärasemal viisil kasumi teenimiseks, kui sedagi.

Seepärast on kogu lool petturluse ja korruptiivsuse maine, mille tõestamiseks polekski vaja õieti kohtusse minna. Asi on nii ilmne, et lahkunud minister oli sunnitud vassimist tunnistama, kuigi küsimuseks jääb, miks ta tegi seda nii hilja. Millistel motiividel kõike seda ka ei tehtud, oleks 25 aastat pärast reformide alustamist kõige ausam siiski maa õigusjärgsetele omanikele tagastada.

Seoses ülaltooduga Eesti Omanike Keskliit palub vastust oma kirjale, selgitamaks Teie seisukohti ja kavatsusi antud küsimuses, kuna ajaleheartiklid on liialt pealiskaudsed saamaks õiget pilti praegu toimuvast. Asi puudutab siiski tuhandeid hektareid.

Ühtlasi saadame tavapostiga Teile tutvumiseks raamatu “Eraomandisse tagasi”, mis ilmus omanike organisatsiooni toel 2010. a kevadel. Ilmunud raamat on erastamisreformidest, kus neid käsitletakse 200 000 reformisubjekti vaatenurgast - kindlasti pole see vähem tähtis, kui riigi ja omavalitsuste seisukoht. Enim haakub käesoleva kirja temaatikaga peatükk "Põllumajandusreform" ja "Hinnangud reformidele".

 

Lugupidamisega

Tiit Ulas

volikogu liige

Eesti Õigusjärgsete Omanike  Liidu asutajaliige

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020