Uudised

Vastuskiri põllumajandusminister Ivari Padarilt seoses Tartu Agroga.

facebook
12.mai 2014
Oleme saanud põllumajandusminister Ivar Padari vastuse Omanike Keskliidu volikogu liikme ja omaaegse Õigusjärgsete Omanike Liidu asutajaliikme hr Tiit Ulase initsiatiivil saadetud kirjale seoses segadustega Tartu Agro maade erastamisel. Lugupeetud hr Ulas

Täname esitatud pöördumise eest.

Esitatud pöördumises palute selgitada hetkel toimuvat Tartu ümbruse ja Tähtvere valla maade tagastamise küsimuses. Esmalt peame vajalikuks juhtida Teie tähelepanu asjaolule, et kõnealused riigi omandisse jäetud maad ca 3000 ha ulatuses on jätkuvalt
riigi omandis.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder algatas 13. märtsil 2014. a käskkirjaga nr 49haldusmenetluse uuendamise põllumajandusministri 22. märtsi 1999. a käskkirja nr 66 kehtetuks tunnistamise otsustamiseks. Haldusmenetluse uuendamise käigus tuleb kaaluda kas halduse seaduslikkuse põhimõttel on suurem kaal kui õiguskindluse põhimõttel. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 3 tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Nimetatud kaalutlusõiguse sooritamiseks teostatakse hetkel selleks vajalikke ja asjakohaseid menetlustoiminguid. Lisaks oleme tellinud sõltumatu õigusliku analüüsi käskkirja nr 66 seaduslikkuse, selle kehtetuks tunnistamise võimalikkuse ning sellega seoses kaasnevate tagajärgede välja selgitamiseks. Lisaks oleme plaaninud antud teemat vajadusel käsitleda Vabariigi Valitsuse kabineti nõupidamisel.

Põllumajandusministeerium kinnitab, et on igatihuvitatud läbipaistva, õiglase ja õiguspärase otsuse langetamisest.

Lugupidamisega
Ivari Padar
põllumajandusminister

Meie pöördumist saada lugeda siit.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020