Uudised

Omanike Keskliit saatis peaminister Taavi Rõivasele kirja seoses Rail Balticuga

facebook
28.mai 2014
Oleme saatnud peaminister Taavi Rõivasele ettepaneku seoses kavandatava Nabala looduskaitsealaga.See takistaks Rail Balticu trassi ehitamist just sellele maa-alale.
Trass läbiks sel juhul tiheasustusega piirkondi, kuhu jäävad ka sajad kodud.
Lp peaminister Taavi Rõivas

Eesti Omanike Keskliit on omanike õiguste ja huvide eest seisev mittetulunduslik ühendus, mis koondab üle 64 000 liikme. Meie poole on pöördunud paljud murelikud koduomanikud seoses Rail Balticu võimaliku trassi kulgemisega läbi tiheasustusala, samal ajal kui seda on võimalik teha läbi praktiliselt asustamata ja looduslikult väheväärtusliku Nabala kavandatava looduskaitseala. 

Keskkonnaministeeriumi algatusel on vabariigi valitsusele esitatud eelnõu looduskaitseala loomiseks 4650 ha suurusel pindalal. Kaitseala luuakse näiliselt üllal eesmärgil - loodusväärtuste kaitsmise nimel, kuid seda majandustegevuse takistamise hinnaga. Ulatusliku looduskaitseala moodustamise eestvedajaks oli MTÜ Tuhala Looduskeskus, kes algatas kaevandamisvastase kampaania, kasutades selleks küsitava väärtusega „teaduslikke“ materjale, näiteks olematuid maa-aluseid jõgesid. Formaalselt tugineb ministeeriumi ettepanek prof. Kalev Sepa tööl "Ekpertiis Nabala looduskaitseala moodustamise põhjendatusele ja kavandatavate piirangute otstarbekusele", kus kahjuks täielikult puudub sotsiaalse ja majandusliku mõju hinnang.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus on korduvalt öelnud, et loodavalt looduskaitsealalt ei tohi mitte mingil juhul läbi minna Rail Balticu trass. Seega võib järeldada, et Nabala looduskaitseala loomine sisuliselt välistab seda läbiva Rail Balticu trassi rajamise ja alternatiivideks on vaid trassid, mis kõik läbivad tiheasustusega piirkondi. 

Ennekõike on probleemiks Harju maakond, kus trassiteekondadele jäävad Kiili ja Rae vald, kuhu on kolinud viimase kümnendi jooksul hulk inimesi, kelledest paljude värskelt valminud kodud tuleks võõrandada.

Eesti Omanike Keskliidu volikogu arutas kujunenud olukorda oma 20. mai koosolekul ja pidas vajalikuks pöörduda vabariigi valitsuse poole ettepanekuga ajutiselt peatada Nabala looduskaitseala loomise menetlemine ja teha täiendav asjatundlik kompleksne ja tasakaalukas ekspertiis, mis arvestaks lisaks fauna ja floora kaitsele ka piirkonna majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid. Leiti ka, et kaitseala võiks paikneda kavandatust oluliselt väiksemal territooriumil.

Anto Raukas
volikogu esimees
Nabala lk skeem
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020