Uudised

Omanike Keskliit on teinud muudatusettepanekud uue muinsuskaitseseaduse eelnõusse

facebook
26.september 2014
Liidu juhatuse liige Priidu Pärna on analüüsinud uue muinsuskaitseseaduse eelnõud ja selle seletuskirja ja oleme teele saatnud omapoolsed muudatusettepanekud.
Uues seaduses peaks olema ka määratud kompensatsioon kaitsealadel ja kaitsevööndites olevate objektidele, kui omanik ei saa omandit senise sihtotstarbe järgi kasutada ning sellega kaasneb majanduslik kahju. 

Priidu Pärna nentis, et selleks peab uute objektide kultuurimälestisteks tunnistamine sisaldama igakordselt mõjude analüüsi, kuidas kaitse alla võtmine mõjutab omaniku varalisi huve.

Lisaks kompensatsioonile on liit seisukohal, et muinsuskaitseseadus peab sisaldama omanike toetamise üldiseid printsiipe ning volitusi, mis võimaldaksid kehtestada selles osas täpsem kord.

Täna on olukord kus mälestiseks tunnistatud ehitiste ülevalpidamine on omaniku jaoks koorem, mis võib osutuda omaniku jaoks üle jõu käivaks ja seda põhjendamatult. Selliste juhtumite vältimiseks tuleks toetada nende korrashoidu ja renoveerimist, kuna sageli on viimane kallim, kui uue hoone ehitamine.

Pärna selgitas, et mälestiste säilimine on kogu ühiskonna huvi ja seetõttu peab ühiskond ka omanikke rahaliselt toetama. Praktilise näitena, et kui seadusega nõutakse omanikult kehtestada muinsuskaitse eritingimuste tellimise vajadus, siis toetatakse nende tellimist vähemalt 50% ulatuses.

Uut muinsuskaitseseadust töötab välja Kultuuriministeerium.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020