Uudised

Ärileht: Igat arvestit ei pea enam kontrollima

facebook
04.detsember 2014
Valitsus kinnitas täna seadusemuudatused, millega luuakse vee-, gaasi-, soojus- ja elektrienergiaarvestitele statistilise taatluse võimalus. Iga üksikut arvestit enam eraldi kontrollima ei pea, mis hoiab kokku ettevõtete raha . Statistilise taatluse korral kontrollitakse juhuslikkuse alusel teatud osa arvestite kogumist ning nende positiivse taatlustulemuse korral loetakse kõik kogumis olevad arvestid taadelduks. Esimesena rakendatakse statistilist taatlust kaugloetavate elektriarvestite puhul.

Hetkel paigaldatavate kaugloetavate elektriarvestitega saadakse arvesti näidud kauglugemise teel ning infovahetus arvestiga toimub palju sagedamini (enamasti kord tunnis) kui praegune kord kuus arvesti näidu vaatamine. Seetõttu on kaugloetava arvesti puhul tegemist väga operatiivse moodusega rikete avastamiseks ning iga arvesti eraldi kontrollimiseks vajadus puudub.

Vee- või võrguettevõtjale, kes kasutab tarbearvestitega tehtud mõõtmistulemusi tehingutes klientidega, lisandub seadusemuudatusega kohustus pidada tarbearvestite kohta registrit ja esitada igal aastal tehnilise järelevalve ametile elektrooniline tarbearvestite kasutamise teatis. Üldjuhul on tarbearvesteid tehingutes kasutavatel ettevõtjatel ka praegu olemas andmed kasutatavate tarbearvestite kohta, kuid kogutavad andmed ei ühildu omavahel, muutes seeläbi järelevalve keeruliseks. Tarbearvestite kasutamise teatise esitamise kohustus jõustub 1. jaanuarist 2016 ning selleks luuakse vastav e-teenus.

Seadusemuudatusega vabastatakse Eesti siseriikliku tüübikinnituse nõudest mõõtevahendid, millele on mõnes EL-i liikmesriigis väljastatud tüübikinnitustunnistus enne 30. oktoobrit 2006. Muudatus võimaldab Eestis kasutusele võtta ja taatluslaboritel taadelda (nõuetele vastavust kontrollida) teistes liikmesriikides kasutusel olevaid mõõtevahendeid, nagu näiteks kütusetankureid ja automaatkaalusid. Praegu kehtiva seaduse kohaselt neid Eestis kasutada ei saa.

Järgmisena hakkab seadusemuudatust menetlema riigikogu.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020