Uudised

Omanike Keskliit saatis peaminister Taavi Rõivasele kirja.

facebook
19.detsember 2014
Omanike Keskliit saatis 19.12.2014 peaminister Taavi Rõivasele kirja seoses tehnovõrkude taluvustasude arvutamise korraga.
Austatud peaminister Taavi Rõivas

Eesti Omanike Keskliit esindab ja kaitseb ligi 65 000 kinnisvaraomaniku huve. Pöördume Teie poole seoses kinnisasja omanikule tehnovõrkude talumistasu arvutamise aluste pikalt viibinud väljatöötamisega valitsusasutuste poolt.

Õiguskantsleri taotlusel tunnistas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 17.04.2012 otsusega nr 3-4-1-25-11 põhiseadusega vastuolus olevaks asjaõigusseaduse rakendamise seaduse sätted, mis kehtestasid tehnovõrkude talumistasu arvutamise alused.  Õigupoolest langetas Riigikohus selles küsimuses juba teistkordse otsuse, kuna ka 2004.a leiti naeruväärsed tasumäärad olevat põhiseadusega vastuolus. Seega ei ole täitev- ja seadusandev võim kahetsusväärselt suutnud kümne aasta jooksul kehtestada põhiseaduspärast regulatsiooni.  Riigikohus möönis oma 2012. a otsuses, et kuni uute reeglite kehtestamiseni tuleb maaomanikele maksta kohast tasu.     

Rohkem kui kaks aastat pärast kõrgema kohtu otsust puuduvad ikka veel ühtsed aluspõhimõtted kinnisasjade omanikele ning tehnovõrkude omanikele, kuidas käituda uute tehnovõrkude rajamisel ja olemasolevate talumisel, rekonstrueerimisel ja hooldamisel ning metoodika õiglase talumistasu väljaarvutamiseks. Praktikas makstakse tehnorajatiste omanike poolt jätkuvalt talumistasusid põhiseadusvastaste määrade alusel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poole on viimase kahe aasta jooksul antud küsimuses pöördunud lisaks Eesti Omanike Keskliidule ka Õiguskantsler, Eesti Erametsaliit kui ka tehnovõrkude omanike esindajad. Kahetsusväärselt pole probleemile lahenduse leidmine siiani pälvinud valitsusasutuste poolt piisavat tähelepanu ning meile teadaolevalt ei ole astutud veel konkreetseid samme uue regulatsiooni väljatöötamiseks. Ametiasutuste 2014.a vastuste põhjal on selge et tekkinud on ringkaitse, kus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viitab Justiitsministeeriumile, viimane arvab et küsimust peab arutama esmalt valitsuskabinet ja Keskkonnaminsteerium peaks enne kehtestama uue maakatastriseaduse ja üldse peaks seniks tasumäärad kehtestama võrguettevõtjad ise.

Tekkinud olukord on murettekitav, kuna kohtuvõimu otsuseid ning Õiguskantsleri ettepanekuid ingnoreeritakse valitsuse poolt aastaid. Kestev põhiseadusvastane olukord on omanikke nördimaajav, kuna Eesti kodanike omandiõigus on põhiseadusega kaitstud, kuid täitevvõim ei pea sellest lugu.   

Palume Teil kui Vabariigi Valitsuse juhil, sekkuda antud probleemi lahendamisse ning anda  asjassepuutuvatele ministritele konkretsed tähtajad põhiseadusvastase olukorra lõpetamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamiseks ning vajadusel arutada teemat kabinetiistungil.  

Eesti omanikud soovivad teile häid jõule ja ootavad lootusrikkalt teie samme!

Lugupidamisega
Priidu Pärna
juhatuse esimees
(allkirjastatud digitaalselt)Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020