Uudised

Täpsustav juhend Elering AS ja Elering Gaas AS poolt maamaksu ulatuses pakutava talumistasu taotluse täitmiseks

facebook
20.oktoober 2015

Mõned praktilised soovitused Elering AS-i ja Elering Gaas AS-i (edaspidi Elering) poolt pakutava talumistasu taotluse täitmiseks. Käesolev juhend on koostatud Eesti Erametsaliidu, Eesti Omanike Keskliidu ja Eleringi koostööna kolmepoolselt.

Elering AS-ile kuuluvad 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni). Elering Gaas AS-ile kuuluvad gaasipaigaldised ja –rajatised (gaasi põhivõrk).

1. Juhime tähelepanu, et selle aasta taotlusi saab esitada erandkorras

kuni 1. novembrini  2015.

Seoses sellega, et taotlusi võib tulla väga palju, anname teada, et kõik maksed ei pruugi 1. detsembriks 2015 laekuda.

2. Iga kinnistu kohta ei pea esitama eraldi taotlust vaid võib teha ühe taotluse.

3. Täita tuleb tehnovõrgu ja – rajatise talumise tasu taotlus osaliselt http://elering.ee/taotluse-esitamine-2/. Ei pea täitma lahtreid kinnistu omandamise aeg, maakasutamise lepingu numberja maa munitsipaliseerimise kuupäev ja number. Kui on mitu kinnistut, siis kinnistu andmetest on vaja esitada ainult katastritunnused, millel tehnorajatis või selle kaitsevöönd asub. Katastritunnused võib eraldi lisada taotlusele juurde Exceli failina.

4. Kuna maamaksu suurust tasu maksab Elering, siis palume esitada nende kinnistute katastritunnused, millel paikneb või ulatub Eleringi tehnovõrk ja -rajatis või selle kaitsetsoon. Selleks, et teada saada, kelle tehnovõrk või rajatis Teie kinnistul asub, on üheks võimaluseks kasutada Maa-ameti geoportaali rakendust, valides kitsenduse kaardi. Kui kasutate kaasapandud Maa-ameti linki, peate valima lisaks ülevalt noolega ikooni infopäring. Peale seda klikkides elektriliinil kuvatakse paremale poole info, kus on lahter andmete esitaja ja see ongi elektriliini omanik. Eleringile kuuluvate D-kategooria gaasipaigaldiste puhul kuvatakse hetkel esitajaks AS Eesti Gaas.

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU204&user_id=at&bbox=264696.703065134,6375000,746842.296934866,6635000&LANG=1


5. Täiendav info Eleringi poolt http://elering.ee/taotluse-esitamine-2/


Eesti Erametsaliit Eesti Omanike Keskliit Elering

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020