Uudised

Tallinna linna toetused korteriühistutele

facebook
11.detsember 2015
Novembri lõpus saatsime Tallinna abilinnapea Eha Võrgule ja Tallinna ombudsmanile järelepärimise selle kohta, miks Tallinna linna jagab renoveerimistoetust ainult korteriühistutele.
Vastuse peaksime saama 30 päeva jooksul. Ootame huviga! Kindlasti anname teile ka teada, mis vastati.

Tallinna Linnavalitsus                                                             26.11.2015 nr KL-11-3

Vabaduse väljak 7

Tallinn 15199


Austatud Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Eesti Omanike Keskliit esindab koduomanikke ning pöördume Teie poole seoses Tallinna linna poolt  elamute heakorrale või renoveerimisele suunatud toetusprogrammidega.  Iseenesest on kiiduväärt, et linn toetab elanikke kinnistutesse investeerimisel, kuna selle tulemusena muutub kodulinn inimsõbralikumaks ja kaunimaks. Aastaid on Tallinnas kehtinud praktika, kus erinevate elamute heakorrale või uuendamisele suunatud toetused (Hoovid korda, haljastusprojektid jne) on suunatud majadele, kus on asutatud korteriühistu.

Justiitsministeeriumi hinnangul valitsetakse Eestis ligikaudu pooli maju korteriühistute kaudu ja pooli maju omanike ühisuse ja valitsejate kaudu. Toetades vaid korteriühistuid, on võetud  ligikaudu pooltel korterielanikel võimalus saada kohaliku omavalitsuse abi oma elamistingimuste parandamisel.

Meie hinnangul ei ole põhjendatud toetuste eraldamine vaid ühistutele ja see võib rikkuda põhiseaduse võrdse kohtlemise printsiipi. Oleme kaalumas selles küsimuses ka õiguskantseri poole pöördumist. Korteriomandiseadus ei lahterda majade valitsemist heaks või halvaks valitsemisvormiks, vaid näeb ette kaks haldusvormi – läbi valitseja või läbi ühistu. Pigem saab väita KOS §8 alusel, et seadusjärgne valitsemisvorm on valitsemine läbi üldkoosoleku ja valitseja ning omanikel on võimalus asutada valitsemiseks ka korteriühistu juriidilise isikuna. Haldamine läbi valitseja määramise tagab selle, et majade korrashoiuteenust pakuvad turul kutsetegevuse raames tegutsevad professionaalsed haldusettevõtted, kes omavad palgal väljaõppinud, kogenud ja sageli kutsetunnistusega spetsialiste. Seadmata kahtluse alla ühistut kui valitsemisvormi, on ka siin näiteid juhatuse ebakompetentsusest või rahade kuritarvitamisest ning pankrottidest. Seega ei saa olla üks või teine valitsemisvorm a priori teisest parem või halvem.

Elamuvalitsemise kui iseseisva majandusharu olulisust on silmas pidanud ka seadusandja, kui on 2018. aastal jõustuvas uues KOKÜS-s jätnud võimaluse ühistu juhatus asendada professionaalse valitsejaga. Kehtiva KOS §21 kohaselt on valitseja korteriomanike esindusorgan (nii nagu korteriühistu juhatus), kes peab majaelanike kogutud vahendid hoidma eraldi oma muust varast, mis tagab selle säilimise ka valitseja pankroti puhul. Seega ei ole tõsiseltvõetavad väited, et ühisuse ja valitseja puhul on ebaselge lepingute sõlmimine ja rahaliste vahendite kuuluvus. Kui vaatame laiemalt Euroopa praktikat, siis sellisel kujul korteriühistuid eksisteerib väga vähestes riikides (Skandinaavias on tegemist elamukooperatiividega, kus elanikele kuulub vaid osak) ning  Mandri-Euroopas on valdav haldamine just valitseja kaudu.  Avaliku sektori elamutoetused realiseeritakse neis riikides just elukutselise ja usaldusväärse valitseja kaudu.

Meie ettepanek on laiendada linna 2016.a eraldatavaid toetusi ka majadele, kus korteriühistuid ei ole asutatud. Toetuse saamise tingimuseks võib seada valitseja suhtes teatud tingimusi tema usaldusväärsuse kontrollimiseks (valitsejalepingu teatud ajaline kestvus, aastakäibe miinimumäär vms). Toetus eraldatakse ka sel juhul majaelanikele (ühisusele), aga makstakse välja valitsejale, kes on majaelanike vahendite hoidja ja kasutaja. Ühisuste toetamist on edukalt praktiseerinud mõned Tallinna linnaosavalitsused.

Ootame Teie positiivset tagasisidet, et see siis edastada rõõmusõnumina meie 64 000 liikmele. Vajadusel oleme valmis osalema aruteludel ja vastavate regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel.

Edu teile soovides

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020