Uudised

Justiitsministeerium: Inimestele muutub õigusabi kättesaadavamaks

facebook
30.mai 2016
Reedel, 27. mail toimus Justiitsministeeriumis ümarlaud õigusnõu pakkuvatele vabaühendustele, kus arutati ettepanekuid riigi õigusabisüsteemi reformimiseks ja selle inimestele kättesaadavamaks tegemiseks

„Kohtusin täna sihtasutuste ja MTÜ-de esindajatega, saamaks esmast tagasisidet eelmisel nädalal väljasaadetud dokumendile riigi õigusabi reformimiseks ning kasutamaks võimalust selgitada ministeeriumi ideid ning vastata tekkinud küsimustele. Väljatöötamiskavatsuse vastu on suur huvi, kuna paljud inimesed ei suuda hankida vajaduse korral kvaliteetset õigusabi. Seega puudutab teema olulist osa elanikkonnast,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministeeriumi eesmärgiks on laiendada inimeste juurdepääsuvõimalusi õigusabile. „Selleks kavatseme tagada inimestele õigusnõustamise erinevates regioonides üle riigi. Muudatuste tulemusena hakkavad inimesed saama regioonides reaalset õigusnõu näiteks juriidiliste dokumentide koostamiseks õigusvaidlustes,“ selgitas minister. 

Õigusnõu andmine laieneb ka madalama sissetulekuga inimestele. Seni pakuti seda vaid sügavas vaesuses olevatele inimestele. See tähendab, et laiendatakse riigi finantseeritava õigusabi andmise võimalusi. Kui inimese küsimus on õiguslikku laadi, siis antakse talle tasuta esmatasandi õigusnõustamist teatava tundide arvu ulatuses. Esmatasandi õigusnõustamine sisaldab konsultatsiooni või isiku suunamist vajaliku institutsiooni poole, õigusdokumentide ja arvamuste koostamist, isiku esindamist ning veebipõhist nõustamist.

Teatud juhtudel esindatakse inimest vajadusel ka kohtus. Seni pakuti õigusabi vaid sügavas vaesuses olevatele inimestele, kuid lisarahastuse korral saab tsiviil- ja haldusasjades õigusabi saada võivate inimeste ringi laiendada.

„Samas on oluline, et kurjategijatele antava tasuta õigusnõu andmist hakkame piirama, selles osas on esimesed sammud ka tehtud kui k.a märtsis jõustusid kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, millega vähendati lihtsamates kohtuasjades kaitsja osavõtu kohustust,“ rääkis justiitsminister.

Ümarlaual osalesid SA Õigusteenuste Büroo, Eesti Patsientide Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Juristide Liit, Eesti Pensionärida Liit, Lasterikaste perede Liit, Omanike keskliit, TALO ja SA Väärtustades Elu esindajad.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Palju õnne, Eesti!
24.veebruar 2022