Uudised

PM Tarbija24: Kaugkütte kasutajaid ootab uus toetus küttesüsteemi renoveerimiseks

facebook
12.september 2016
Riik suunab seitsme miljoni euro väärtuses toetusi lokaalsetesse küttelahendustesse, millega saavad majaomanikud, soojusettevõtjad ja kohalikud omavalitsused aegunud küttesüsteeme renoveerida.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastusele eelnõu, millega riik toetab ebaefektiivse kaugkütte asendamist lokaalsete kütteseadmetega seitsme miljoni euroga.

«Täna on Eestis piirkondi, kus elanikud on ühendatud niivõrd ebaefektiivse kaugküttevõrguga, mida ei ole enam otstarbekas renoveerida,» ütles Michal.

Määruse rakendumisel saadakse toetust hoone küttesüsteemi renoveerimiseks, mille tulemusena paigaldatakse hoonele lokaalne katel ja eraldatakse see kaugküttevõrgust.

Üldjuhul toimuks majades üleminek taastuvenergiat kasutavatele kateldele, mis hakkavad kasutama pigem kodumaiseid kütuseid (puiduhake ja -pellet), mis on vedelkütustega võrreldes stabiilsema turuhinnaga.

Samuti võib kasutada lahendustena soojuspumpade paigaldamist. Juhul kui hoones on juba gaasivõrk, võib olla majanduslikult mõistlik hakata hoonet kütma gaasiga.

Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, soojusettevõtjad, hoonete omanikud ning mittetulundusühingud olemasolevale hoonele lokaalse kütte ehitamiseks. Renoveerimistööd peavad olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse kinnitatud soojusmajanduse arengukavaga. Sihtgrupiks on just väikesed piirkonnad, kus on ajalooliselt kõrge soojuse hind. 

Toetust saab küsida soojuse tootmise seadme ostuks, vanade kaugküttetorustike ja katelde likvideerimiseks ning uue katla ja hoone soojussõlme vahelise ühenduse ehitamiseks.

Toetuse minimaalne summa kortermajade kohta on 2000 ja maksimaalne 100 000 eurot. Toetust saavad need tegevused, millele viitab kohalik soojusmajanduse arengukava ning kui olemasolev kaugküttesüsteem pole jätkusuutlik.

Riigilt on võimalik saada täna toetust ka kaugkütte soojustorustiku ning katelde renoveerimiseks, juhul kui kaugküttega jätkamine on otstarbekas.

Täpsemat infot saate KIK kodulehelt

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki